Hyppää sisältöön

1.5Luontotietojärjestelmän (LTJ) täydentäminen

Kuva: Kasvikartoitus saaristossa. © Rauno Yrjölä

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Täydennämme luontotietojärjestelmää (LTJ) sellaisilla lajitietoaineistoilla, jotka monipuolistavat tietojärjestelmän sisältöä ja auttavat tunnistamaan monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä kohteita.

Kuvaus

Luontotietojärjestelmän (LTJ) keskeisimpiä luontoaineistoja ovat:

 • luonnonsuojelukohteet
 • arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet
 • linnustollisesti arvokkaat kohteet
 • arvokkaat geologiset kohteet
 • tärkeät lepakkoalueet
 • kääpäkohteet
 • liito-oravan ydinalueet

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Täydennämme luontotietojärjestelmää (LTJ) sellaisilla lajitietoaineistoilla, jotka monipuolistavat tietojärjestelmän sisältöä ja auttavat tunnistamaan monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä kohteita.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Uhanalaisten putkilokasvien esiintymätietoja kootaan vuoden 2024 arvokkaiden kasvikohteiden päivitystyön yhteydessä

Mitä on tehty?

 • Tehty31.10.2023

  Uhanalaisten putkilokasvien esiintymätietoja kootaan vuoden 2023 arvokkaiden kasvikohteiden päivitystyön yhteydessä

 • Tehty13.01.2023

  Uhanalaisten putkilokasvien esiintymätietoja kootaan vuoden 2022 arvokkaiden kasvikohteiden päivitystyön yhteydessä

 • Tehty30.11.2022

  Kartoitetaan viitasammakon esiintymistä

 • Tehty31.12.2021

  Uhanalaisten putkilokasvien esiintymätietoja kootaan vuoden 2021 arvokkaiden kasvikohteiden päivitystyön esiselvityksessä ja maastotyössä.

  Työ jatkuu vuosina 2022-2023.

 • Tehty10.12.2021

  Lisätään LTJ:hin Helsingin merialueen luonnon arvokeskittymät

Liittyvät toimenpiteet

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 11.06.2024