Hyppää sisältöön

4.3Metsien lahopuumäärän arviointimenetelmä

Kuva: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Kehitämme Helsingille menetelmät lahopuun määrän arvioimiseksi metsissä.

Kuvaus

Toimenpiteen 4.4. yhteydessä tehdyn lahopuuinventoinnin tulosten avulla määritellään lahopuun arviointimenetelmä luonnonhoidon suunnittelussa käytettäväksi. Menetelmän kehittämisessä vertaillaan muita Suomessa käytössä olevia lahopuumäärien arviointimenetelmiä.

”Lahopuun määrään ja laatuun vaikuttavat tekijät Helsingin kaupunkimetsissä” -niminen tutkielma valmistui 18.4.2023 Helsingin Yliopistossa. Sen teki metsänhoitaja, MMM Tiina Saalasti. Tutkielma antaa hyvää perustietoa lahopuun määrästä ja laadusta Helsingissä. Saatu tulos kaupunkimetsiemme keskimääräisestä lahopuun määrästä 14 m3/ha kertoo metsien varsin hyvästä tilasta lahopuukertymän suhteen. Tutkielma antaa hyvän pohjatiedon lahopuusta Helsingin kaupunkimetsissä lahopuumäärän arviointimenetelmän kehittämistä varten luonnonhoidon suunnitteluun.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme Helsingille menetelmät lahopuun määrän arvioimiseksi metsissä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Lahopuun arviointimenetelmän kuvaaminen osaksi metsäsuunnittelua

Mitä on tehty?

 • Tehty18.04.2023

  Opinnäytetyö "Lahopuun määrään ja laatuun vaikuttavat tekijät Helsingin kaupunkimetsissä" (Helsingin yliopisto).

  Tutkielman tuloksia hyödynnetään arviointimenetelmän kehittämisessä.

 • Tehty31.12.2021

  Lahopuun määrän inventointi

  Lahopuun määrä on inventoitu kesän 2021 aikana kaupunkialueen metsissä koealaotannalla.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Asiasana

Tavoite

Tietoja päivitetty 30.06.2023