Hyppää sisältöön

4.4Metsien lahopuun määrän selvittäminen

Kuva: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Selvitämme Helsingin metsäisten viheralueiden lahopuun määriä ja määrittelemme sen pohjalta tavoitetason, paljonko erilaisilla metsäalueilla on lahopuuta tulevaisuudessa.

Kuvaus

Lahopuun on tärkeää metsäluonnon monimuotoisuudelle. Lahopuumäärän selvittäminen tuo lisätietoa metsäluonnon monimuotoisuudesta. Lahopuumäärän selvittämiseksi Helsingissä tehtiin lahopuuinventointi otantamenetelmällä vuoden 2021 aikana. Koottua aineistoa on käytetty Helsingin yliopistossa 18.4.2023 valmistuneessa tutkielmassa ”Lahopuun määrään ja laatuun vaikuttavat tekijät Helsingin kaupunkimetsissä”. Sen teki metsänhoitaja, MMM Tiina Saalasti. Tutkielma antaa hyvää perustietoa lahopuun määrästä ja laadusta Helsingissä. Saatu tulos kaupunkimetsiemme keskimääräisestä lahopuun määrästä 14 m3/ha kertoo metsien varsin hyvästä tilasta lahopuukertymän suhteen.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Selvitämme Helsingin metsäisten viheralueiden lahopuun määriä ja määrittelemme sen pohjalta tavoitetason, paljonko (kuutio / hehtaari) erilaisilla metsäalueilla on lahopuuta tulevaisuudessa.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Määritellään lahopuumäärien tavoitetasoja erilaisissa kaupunkimetsissä

Mitä on tehty?

 • Tehty18.04.2023

  Opinnäytetyö "Lahopuun määrään ja laatuun vaikuttavat tekijät Helsingin kaupunkimetsissä" (Helsingin yliopisto)

  Ennakkotulokset on saatiin 18.8.2022.

  ”Lahopuun määrään ja laatuun vaikuttavat tekijät Helsingin kaupunkimetsissä” -niminen tutkielma on valmistunut Helsingin Yliopistossa 18.4.2023. Sen teki metsänhoitaja, MMM Tiina Saalasti. Tutkielma antaa hyvää perustietoa lahopuun määrästä ja laadusta Helsingissä. Saatu tulos kaupunkimetsiemme keskimääräisestä lahopuun määrästä 14 m3/ha kertoo metsien varsin hyvästä tilasta lahopuukertymän suhteen.

 • Tehty18.08.2022

  Tiedot lahopuumäärästä on käytettävissä luonnon monimuotoisuutta kuvaavana tunnuksena

  Lahopuumäärätiedot ovat käytettävissä syksyllä 2022 valmistellussa metsähoidon linjausten päivityksen valmistelussa.

 • Tehty31.12.2021

  Lahopuun määrän inventointi

  Lahopuun määrä on inventoitu kesän 2021 aikana kaupunkialueen metsissä koealaotannalla.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Asiasana

Tavoite

Tietoja päivitetty 18.01.2024