Hyppää sisältöön

4.7Metsänreunojen puuston ja muun kasvillisuuden kerroksellisuus

Kuva: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Metsänreunojen kerroksellisuus on tärkeää mm. eläimistölle ja linnustolle. Monilajiset reunat lisäävät myös metsäluonnon monimuotoisuutta. Kerroksellinen kasvillisuus toimii suojavyöhykkeenä liikenteen pienhiukkaspäästöiltä.

Kuvaus

Metsänreunojen kerroksellisuutta edistetään metsänhoidossa. Avoimiin alueisiin rajautuvien metsänreunojen puusto ja muun kasvillisuus kehittyy luontaisesti kerrokselliseksi. Mikäli metsien reunavyöhykkeiden puustoa tai muuta kasvillisuutta joudutaan poistamaan esimerkiksi rakentamisen seurauksena, voidaan sen kerroksellisuuden kehittymistä edesauttaa istutuksin ja hoitotoimin. Maisemallisten näkymien avaukset tehdään aina harkitusti suunnitelmien mukaisesti.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Lisäämme metsänreunojen puuston ja muun kasvillisuuden kerroksellisuutta.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  Valmistuvat suunnitelmat ja niiden toteutus

 • Tehtävä31.12.2028

  Kerroksellisuutta lisätään ja ylläpidetään.

  Tarvittavat hoitotoimet kuvataan luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteissa ja toimenpidekuvauksissa. Reunavyöhykkeet voidaan myös jättää kehittymään ilman hoitotoimenpiteitä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 18.01.2024