Hyppää sisältöön
Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Ei alkanut
Niittyjen hoitomenetelmiä päivitetään niin, että ne tukevat paremmin luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Kuvaus

Niittyjen monimuotoisuutta voidaan tukea muun muassa vuosittaisten niittojen määrällä ja ajoituksella, niittojätteen keräämisellä, puuston ja pensaikon raivauksella ja rikkakasvien poistolla. Laajoilla niittyalueilla laidunnus on varteenotettava vaihtoehto. haitallisten vieraslajien torjuntaan on myös kiinnitettävä huomiota.

Kun kaupunkiympäristötautakunta hyväksyi LUMO-ohjelman huhtikuussa 2021, se totesi, että on tarpeen päivittää sekä luonnonhoidon linjaus että luonnonhoidon työohjeet vastaamaan nykyisiä kaupungin monimuotoisuustavoitteita. Luonnonhoidon linjauksen päivittäminen on käynnistynyt metsiä koskevin osin, ja niittyjä ja avoimia alueita koskeva osuus päivitetään sen jälkeen.

Helsingissä niittyjen hoidon työohjeita päivitetään niittyjen kunnossapitoa koskevien sopimuksien uusimisen yhteydessä.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme niittyjen hoidon menetelmiä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 30.01.2023