Hyppää sisältöön

5.6Pölyttäjähyönteisten ravintokasvit

Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Suosimme pölyttäjähyönteisille sopiva ravintokasveja.

Kuvaus

Kasvillisuussuunnittelua ohjaavaan Kaupunkikasvioppaaseen on päivitetty tietoa pölyttäjähyönteisten ravintokasveista. Käyttämällä monipuolisesti eri lajisia puita, pensaita, perennoja ja sipulikasveja tarjoamme ravintoa laajalle joukolle pölyttäjiä. Eri aikaan kukkivia kasveja istuttamalla varmistetaan eliöiden ravinnonsaanti koko kasvukauden ajaksi. Luonnonvaraiset kasvit ovat tärkeitä ravinnonlähteitä täällä esiintyville pölyttäjille. Kaupunkitilaohjeen päivitetyissä kasvillisuuskorteissa ohjeistetaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Puistosuunnitelmien laadinnan yhteydessä huomioidaan, että suunnitelmissa on kasvilajeja, joilla on erityistä arvoa pölyttäjien ravintokasveina.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Suosimme pölyttäjähyönteisiä lisäämällä niiden ravintokasveiksi sopivia puita, pensaita sekä muuta pitkään ja eri aikoihin kukkivaa kasvillisuutta.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Puistosuunnittelun hankeohjauksen yhteydessä tarkistetaan suunnitelmien lajivalikoimaa ja suunnitteluratkaisuja myös pölyttäjähyönteisten ravintokasvien näkökulmasta

  Edistetään biotooppipohjaista suunnittelua ja kerroksellisia, pitkään kukkivia istutuksia eri hankkeissa.

  Sovitaan miten pölyttäjähyönteisille hyödyllisten kasvilajien käyttöä ja kerroksellisten, pitkään kukkivien kasvustojen suunnittelua seurataan eri hankkeissa. Kootaan vuosittain yhteenveto kohteista, joissa on edustavasti eri elementtejä, jotka tukevat pölyttäjähyönteisten ravinnon saantia.

 • Tehtävä31.12.2024

  Kaupunkikasvioppaan ja Kaupunkitilaohjeen kasvipaletin tietojen päivittäminen

  Kasvillisuuden suunnittelua ohjaavan kaupunkikasvioppaan lajitietojen täydentäminen pölyttäjähyönteisten ravintokasvinäkökulmasta. Tarkistus vuosittain. Seuraavan kerran 31.12.2024 mennessä.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.01.2024

  Vuoden 2023 kohteet

  Puistosuunnittelun hankeohjauksen yhteydessä tarkistetaan suunnitelmien lajivalikoimaa ja suunnitteluratkaisuja myös pölyttäjähyönteisten ravintokasvien näkökulmasta.

  Vuoden 2023 puistosuunnitteluhankkeista on nostettu esiin kohteita, joissa toteutui useita pölyttäjien ravintokasveja lisääviä elementtejä, kuten kukkivia puita ja pensaita, monilajisuutta, niittyjä, kukkivia nurmia, dynaamisia perennaryhmiä, säilyviä luonnontilaisia tai luontaisesti kehittyneitä alueita, kaupunkiviljelyä ja ajallista ja tilallista kukkajatkumoa.

  Suunnittelussa tai toteutuksessa olevat hankkeet

  Toteutuneet hankkeet

  • Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto
  • Leikkipuisto Maasälpä
  • Loviseholminpuisto
  • Hyväntoivonpuiston eteläosa
  • Kaapelipuisto
  • Kapa - Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehanke
  • Taidemaalarinpuisto
  • Helene Schjerfbeckinpuisto
 • Tehty31.12.2022

  Kasvipaletin valmistumisesta tiedotetaan ja sen keskeistä sisältöä esitellään sen kohderyhmille

  Kasvipaletin päivitystyötä on esitelty kaupungin työntekijöille.

 • Tehty30.09.2022

  Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletin sisällön päivitystyö

  Tässä työssä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista päivitystyössä. Kaupunkitilaohjeen kasvillisuuskorteissa on omana väliotsikkonaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Kaupunkitilaohjeesta löytyy myös uusia inspiraatiokortteja, joissa käsitellään monimuotoisuuden lisäämisen teemoja.

  Helsingin Kaupunkitilaohje - Kasvillisuuden ohjekortit

 • Tehty30.09.2022

  Kasvillisuussuunnittelua ohjaavan Kaupunkikasvioppaan syventävät monimuotoisuusosuudet valmistuivat

  Kaupunkikasvioppaan sisällön päivitys valmistui vuonna 2020. Päivityksessä luonnon monimuotoisuuden edistäminen oli yksi keskeisistä tavoitteista.

  Vuonna 2021 jatkettiin edelleen Kaupunkikasvioppaan monimuotoisuusosion sisällön syventämistä yhteistyössä Ympäristöpalvelujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli molemmin puoleinen tiedonvaihto ja yhteisen tietämyksen lisääntyminen siitä, miten pölyttäjähyönteisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä voidaan parhaiten edistää kasvilajivalintojen avulla. Kaupunkikasvioppaan tietoja syvennettiin eri kasvilajien ja kasviyhdyskuntien merkityksestä pölyttäjähyönteisille. Tarkoituksena oli saada aikaan käytännönläheistä ohjeistusta pölyttäjähyönteisistä kasvillisuussuunnittelun kanssa työskenteleville henkilöille.

  Vuonna 2022 Kaupunkikasvioppaaseen on viety puuvartisten ja ruohovartisten kasvien syventävät monimuotoisuusosuudet, joita hyödynnetään mm. puistosuunnittelussa.

  Helsingin Kaupunkikasviopas - Ruohovartiset kasvit, monimuotoisuuden edistäminen

  Helsingin Kaupunkikasviopas - Puuvartiset mesi- ja siitepölykasvit

  Helsingin Kaupunkikasviopas - Viheralueiden monipuolistaminen torjuu luontokatoa

 • Tehty31.12.2021

  Meilahden arboretumin kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelman yhteydessä tehty perhosselvitys 2021

  Arboretumiin asennettiin keväällä 2021 viinihoukutteisia perhospyydyksiä. Arboretumin alueelle istutetuista puu- ja pensaslajeista perhosille tärkeimpiä olivat erityisesti Suomessa luontaisesti tai lähialueillamme kasvava puu- ja pensaslajisto, kuten tammi, pähkinäpensaat, vaahtera ja ruusukasvien heimoon kuuluvat puut.

  Meilahden arboretumin kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma 2022-2031

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 26.03.2024