Hyppää sisältöön
Kuva: Veneilijöitä ja merilintuja. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Kehitämme meriluontokartan tukemaan merialueen vedenalaisen luonnon suojelua

Kuvaus

Meriluontokarttaan yhdistetään tietoa eri ekosysteemeistä ja arvokkaista luontoalueista.

Arvokkaita meriluontoalueita ovat esimerkiksi kalojen kutupaikat, lintujen pesimä-, levähdys- ja talvehtimisalueet sekä meriajokasniityt.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme merialueen vedenalaisen luonnon suojelua kokoamalla meriluontokartan, johon on yhdistetty eri ekosysteemit ja arvokkaat luontoalueet (kalojen kutupaikat, lintujen pesimä-, levähdys- ja talvehtimisalueet, meriajokasniityt ym.).
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty24.01.2023

  Meriluontoa koskevan karttatason päivitys

  Karttatasoon lisätään uusimmat tiedot ja julkaistaan raportti (karttatason metatiedot), joka käsittelee aineiston tulkintaa ja vedenalaisen luonnon arvokohteita pääkaupunkiseudulla.

 • Tehty05.12.2022

  Tuotettu karttataso jossa esitetään pääkaupunkiseudun merialueen vedenalaisen luonnon arvokeskittymät

  Tuotettu pääkaupunkiseudun ekologisesti merkittävät merialueet (PEMMA) karttataso yhteistyössä Metsähallituksen ja SYKEn kanssa.

  Karttataso on julkaistu VELMU-karttapalvelussa ("Layer catalog" -> "Aluerajat ja suojelualueet" -> "Aluerajat" -> "PEMMA" ).

 • Tehty31.12.2021

  Julkaistu meriluontoa koskevan karttatason ensimmäinen versio metatietoineen karttapalvelussa

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 14.02.2023