Hyppää sisältöön

8.12Purojen, ojien ja putkiosuuksien ennallistaminen

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Kunnostamme ja ennallistamme puroja ja ojia sekä niiden putkiosuuksia muun muassa taimenten elinympäristöiksi

Kuvaus

Laaditaan Mustapuron tulvanhallintasuunnitelma. Siinä huomioidaan kalojen olosuhteet ja parannetaan kalojen olosuhteita muun muassa lisäämällä puroon kiviaineksia ja kutusoraa sekä istuttamalla puron varteen varjostavaa puustoa. Soraistuksia tehdään myös putkiosuuksille.

Laaditaan Strömbergin puiston ja Puropuistikon luonnonmukaisen kalatien ja nousuesteiden poistamisen suunnitelma. Siinä esitetään muun muassa Puropuistikon liettyneen lammikon ruoppaamista. Puroon lisätään kiviaineksia ja luodaan uusia kutusoraikkoja. Laaditaan lisäksi suunnitelmat ns. saukkohyllyistä, joita pitkin pieneläimet voivat alittaa junaradan ja Kaupintien alittavan 130-metrisen putkiosuuden turvallisesti.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kunnostamme ja ennallistamme puroja ja ojia sekä niiden putkiosuuksia muun muassa taimenten elinympäristöiksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2022

  Mustapuron tulvanhallintasuunnitelma

  Suunnitelmassa huomioidaan kalojen olosuhteet ja parannetaan niitä muun muassa lisäämällä puroon kiviaineksia ja kutusoraa sekä istuttamalla puron varteen varjostavaa puustoa. Soraistuksia tehdään myös putkiosuuksille.

  Suunnitelma hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa, minkä jälkeen tehdään yksityiskohtaisemmat rakennussuunnitelmat ja laaditaan vesilupahakemus.

 • Tehtävä31.12.2023

  Strömberginpuiston rakennussuunnittelu

 • Tehtävä31.12.2023

  Mustapuron rakennussuunnittelu

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Strömbergin puiston ja Puropuistikon puistosuunnitelma

  Suunnitelmassa puroon lisätään kiviaineksia ja luodaan uusia kutusoraikkoja. Laaditaan lisäksi suunnitelmat niin sanotuista saukkohyllyistä, joita pitkin pieneläimet voivat alittaa  junaradan ja Kaupintien alittavan 130-metrisen putkiosuuden turvallisesti.  Ruopataan Puropuistikon liettynyt lammikko.

  Suunnitelma hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa, minkä jälkeen tehdään yksityiskohtaisemmat rakennussuunnitelmat ja laaditaan vesilupahakemus.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 28.04.2023