Hyppää sisältöön

8.2Vehreät ali- ja ylikulut

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
Lisäämme eläinten elin- ja liikkumismahdollisuuksia kaavoittamalla vehreitä ali- ja ylikulkuja

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Lisäämme eläinten elin- ja liikkumismahdollisuuksia kaavoittamalla vehreitä ali- ja ylikulkuja.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty31.12.2023

    Seurataan tarkistetuissa asemakaavaehdotuksissa määrättyjä vehreitä ali- ja ylikulkuja vuonna 2023

    Huopalahdentien katualue ympäristöineen asemakaavan muutoksessa (nro 12764) on määrätty Huopalahdentien alittava jalankulun ja pyöräilyn vihreä yhteys, jonka sijainti on ohjeellinen. Alikulku on osa Länsipuiston vihersormea.

  • Tehty31.12.2022

    Seurataan tarkistetuissa asemakaavaehdotuksissa määrättyjä vehreitä ali- ja ylikulkuja vuonna 2022

    Vuonna 2022 ei määrätty vehreiden ali- tai ylikulkujen toteuttamista tarkistetuissa asemakaavaehdotuksissa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.4.2021 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 21.05.2024