Hyppää sisältöön

1.7Muissa kunnissa olevien Helsingin omistamien luontoalueiden luontoarvot

Kuva: Kasvikartoitus saaristossa. © Rauno Yrjölä

Eteneminen

  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Laadimme riittävät kartoitukset Helsingin muissa kunnissa omistamista alueista luontoarvojen tunnistamiseksi

Kuvaus

Helsingin kaupunki ylläpitää metsätietojärjestelmässään muissa kunnissa olevia Helsingin omistamia metsäalueita koskevaa omaisuustietoa. Tietoja luontoarvoista täydennetään jatkuvasti kunkin kunnan ympäristönsuojelun kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Luontotietoja täydennetään lisäksi luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä mm. laji.fi -järjestelmään tallennettujen havaintojen pohjalta. Luontoarvojen tunnistamiseksi tehtäviä erillisiä kartoituksia ei ole tehty. Mikäli niitä tarvitaan, sovitaan niistä tarvittaessa erikseen.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Laadimme riittävät kartoitukset Helsingin muissa kunnissa omistamista alueista luontoarvojen tunnistamiseksi. Tämä tehdään projektiluontoisesti sekä tarvittaessa vaiheittain. Vaiheistus tehdään käytettävissä olevien resurssien puitteissa siten että kaupungin omilla alueilla tapahtuvat luontokartoitukset ovat kuitenkin prioriteetti.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty31.12.2022

    2022: Kasvillisuuskartoitukset Bengtsårin leirisaarella Hankoniemellä

    Bengtsårin Helmi-hankkeen yhteydessä toteutettiin suunnitellut kasvillisuuskartoitukset. Helsingin omistuksessa oleva Bengtsårin leirisaari sijaitsee Hankoniemellä. Hanke päättyi vuoden 2022 lopussa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 14.02.2023