Hyppää sisältöön

Organisaatiot

47 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TehtävätVastuutMittarit
Tietoja päivitetty
1.1Luonnon monimuotoisuus kaikessa kaupungin toiminnassa
Suunniteltavana
2 tehtävää
kuusi kuukautta sitten
1.4Ekologinen kompensaatio ja ekologinen tilinpito
Toteutuksessa
6 tehtävää
kolme kuukautta sitten
1.5Luonto­tieto­järjestelmän (LTJ) täydentäminen
Toteutuksessa
5 tehtävää
10 kuukautta sitten
1.6Luonto­tieto­järjestelmän (LTJ) ohjeet
Toteutuksessa
3 tehtävää
10 kuukautta sitten
1.7Muissa kunnissa olevien Helsingin omistamien luontoalueiden luontoarvot
Toteutuksessa
1 tehtävää
kuukausi sitten
1.8Helsingin arvokkaat luonnonmaisemat
2 tehtävää
vuosi sitten
1.9Helsinki luonto- ja lintu­pää­kaupunkina
Suunniteltavana
3 tehtävää
10 kuukautta sitten
1.10LUMO-vahti
Toteutuksessa
3 tehtävää
10 kuukautta sitten
2.5Pienvesien, soiden ja kosteikkojen historia ja monimuotoisuus
Ei tehtäviä
10 kuukautta sitten
2.7Luonnon­suojelu­ohjelma 2025-2032
Suunniteltavana
4 tehtävää
seitsemän kuukautta sitten
3.1Uhanalaisten ja harvinaisten luontotyyppien tunnistaminen
Toteutuksessa
2 tehtävää
10 kuukautta sitten
3.2Uhanalaisten ja muiden arvokkaiden luontotyyppien suojelu
Toteutuksessa
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
3.3Biotooppi­kartoituksen täydentäminen
Ei tehtäviä
vuosi sitten
3.4Vedenalainen luonto suunnittelussa
Toteutuksessa
3 tehtävää
10 kuukautta sitten
4.1Metsien luonnon tilan seuranta
Toteutuksessa
4 tehtävää
kuukausi sitten
4.9Luonnonhoidon linjaus ja työohjeet
Toteutuksessa
3 tehtävää
kuukausi sitten
5.11Linnoitus­laitteiden lajisto ja luontotyypit
Toteutuksessa
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
6.3Meri­luonto­kartta
Valmistunut
3 tehtävää
10 kuukautta sitten
6.7Vesilintujen metsästys­rajoitukset
Ei tehtäviä
10 kuukautta sitten
6.8Vesiliikenteen luontohaittojen vähentäminen
Toteutuksessa
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
6.9Veneilyn ohjaaminen
Ei tehtäviä
vuosi sitten
7.7Ojien yllä­pito-ohjeistus
Ei tehtäviä
vuosi sitten
8.1Eläinlajien elin­ympäristöjen parantaminen
Suunniteltavana
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
8.3Pimeä­verkosto­selvitys
Ei tehtäviä
10 kuukautta sitten
8.6Puiden poistot rakennettavilla alueilla
Suunniteltavana
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
8.7Maapesintäisten lintujen selviäminen kesä­elin­ympäristöissä
Suunniteltavana
2 tehtävää
10 kuukautta sitten
8.8Kelluvat pesimälautat
Toteutuksessa
2 tehtävää
10 kuukautta sitten
8.9Lintujen törmäysriskit rakenteisiin
Suunniteltavana
Ei tehtäviä
10 kuukautta sitten
8.10Kivikot eläinten talvehtimis­paikkoina
Ei tehtäviä
10 kuukautta sitten
8.14Kasvikohteiden säilymisen turvaaminen
Toteutuksessa
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
8.15Arvokkaat sammal- ja jäkäläalueet
Ei tehtäviä
vuosi sitten
9.1Vieraslajien torjuntaan liittyvät suunnitelmat ja ohjeet
Toteutuksessa
6 tehtävää
kuukausi sitten
9.2Vieraslajien kartoittaminen muiden luonto­kartoitusten yhteydessä
Toteutuksessa
3 tehtävää
10 kuukautta sitten
9.3Rantojen haitallisten vieraslajien torjunta
Toteutuksessa
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
10.1Luonnon­tuntemuksen ja luontosuhteen vahvistaminen
Toteutuksessa
3 tehtävää
seitsemän kuukautta sitten
10.2Luontosuhteen rakentumista tukevat palvelut
Toteutuksessa
2 tehtävää
10 kuukautta sitten
10.3Kaupungin työntekijöiden koulutus
Toteutuksessa
2 tehtävää
10 kuukautta sitten
10.4Kaupunkiluonnon monimuotoisuus -seminaari
Toteutuksessa
3 tehtävää
viisi kuukautta sitten
10.5Uudet viestintäkeinot luonto­tietoisuuden lisäämiseksi
Toteutuksessa
5 tehtävää
seitsemän kuukautta sitten
10.6Tietoisuus kaupunkiluonnon moni­muotoisuudesta
Toteutuksessa
9 tehtävää
seitsemän kuukautta sitten
10.7Luonnon moni­muotoisuuden merkityksen esiin nostaminen
Toteutuksessa
2 tehtävää
10 kuukautta sitten
11.1Luonto­palvelu­linjaus
Toteutuksessa
7 tehtävää
seitsemän kuukautta sitten
11.3Yhteisölliset luonto­tuki­kohdat
Suunniteltavana
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
11.4Selvitys terveyttä edistävästä luonto­kosketuksesta
Suunniteltavana
1 tehtävää
10 kuukautta sitten
11.6Kansalais­havainnointi luonto­kummi­toimintana
Ei tehtäviä
10 kuukautta sitten
11.7Kansalais­havainnointi­tapahtumat
Toteutuksessa
3 tehtävää
seitsemän kuukautta sitten
11.8Vieras­laji­talkoot
Toteutuksessa
4 tehtävää
seitsemän kuukautta sitten