Hyppää sisältöön
Kuva: Kasvikartoitus saaristossa. © Rauno Yrjölä

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Markkinoimme Helsinkiä luonto- ja lintupääkaupunkina

Kuvaus

Helsingin kaupunki haluaa olla edelläkävijä luonnon monimuotoisuuden sekä siihen perustuvien luonto- ja lintuharrastusten edistämisessä. Euroopan luonto- ja lintupääkaupunkina Helsingin kaupunki sitoutuu toteuttamaan toimenpiteitä, jotka tukevat linnuston ja muun luonnon huomiointia kaupungin toiminnassa sekä edistävät kestävää, luontoarvot turvaavaa virkistyskäyttöä. Ajankohtaisista toimenpiteistä viestitään aktiivisesti, jotta niiden merkitys ymmärretään ja tietoisuus luontoharrastusmahdollisuuksista ja kestävästä virkistyskäytöstä kasvavat.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Markkinoimme Helsinkiä luonto- ja lintupääkaupunkina.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Laadimme suunnitelman Helsingin linnuston monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi sekä lintuharrastusmahdollisuuksien parantamiseksi

  Suunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana.

 • Tehtävä31.12.2028

  Toteutamme toimenpiteitä lintuharrastusmahdollisuuksien parantamiseksi

  • Avasimme Lammassaaren lintujen tarkkailuun suunnitellun piilokojun 2023
  • Avasimme Vanhankaupunginlahdelle Hakalanniemeen esteettömän lintulavan 2023
  • Aloitamme Vanhankaupunginlahden vanhojen lintutornien ja -lavojen uudistuksen suunnittelun 2024
 • Tehtävä31.12.2028

  Toteutamme toimenpiteitä linnuston elinolosuhteiden parantamiseksi

  • Vanhankaupunginlahden ja Östersundomin lintuvesiä hoidetaan ruovikoiden niitoilla avoimien elinympäristöjen ylläpitämiseksi. Vuosina 2022-2023 niitot ovat osa Ruovikosta lentoon -Helmi-hanketta.
  • Ruovikosta lentoon -Helmi-hankkeessa 2022-2024 testataan kelluvien tekosaarten käyttöä pesimälauttoina Vanhankaupunginlahdella.
  • Östersundomin lintuvesien aluetta koskeva hydrologinen selvitys ja kosteikkovaihtoehtojen tarkastelu valmistui 2023.
  • Östersundomin lintuvesille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, joka valmistuu 2024.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.4.2021 → 31.12.2028

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 31.01.2024