Hyppää sisältöön

10.1Luonnontuntemuksen ja luontosuhteen vahvistaminen

Kuva: © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Vahvistamme asukkaiden, päättäjien ja kaupungin henkilöstön luonnontuntemusta ja luontosuhdetta, jotta he ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja toimivat sen turvaamiseksi

Kuvaus

Henkilöstölle suunnatuissa Ekotuki-koulutuksissa avataan luonnonkirjon ja monimuotoisuuden suurta merkitystä ihmiskunnan ja koko biosfäärin kannalta sekä esitellään luontokadon vakavia seurauksia negatiivisen kehityksen jatkuessa. Kaupunkilaisille esitellään samalla keinoja edistää omassa arjessaan luonnon kannalta myönteistä kehitystä ja torjua luontokatoa.

Luonnonsuojelualueiden opastaulujen määrää kasvatetaan ja niissä kerrotaan alueen lajistosta, luontoarvoista ja keinoista miten luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Vahvistamme asukkaiden, päättäjien ja kaupungin henkilöstön luonnontuntemusta ja luontosuhdetta, jotta he ymmärtävät luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja toimivat sen turvaamiseksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  2023: Koulutussuunnitelmien toteutus

 • Tehtävä31.12.2028

  Luontokummitoiminta

Mitä on tehty?

 • Tehty31.10.2022

  2022: Koulutus- ja viestintäsuunnitelmien toteutus

  Vuonna 2022 järjestetyt koulutukset:

  • kolme Ekotuki-koulutusta
  • LUMO-seminaari
  • miniseminaari Helsingin kosteikkojen ja kausivesien historiasta nykypäivään

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.04.2021 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 24.04.2023