Hyppää sisältöön

11.5Luontoalueiden opasteet ja rakenteet

Kuva: Lammassaaren pitkospuut ovat esteettömät. © Laura Oja

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Lisäämme luontoalueille opasteita ja rakenteita, jotka mahdollistavat eri-ikäisten luontoretkeilyn ja parantavat luontoalueiden kestävyyttä.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Lisäämme luontoalueille opasteita ja rakenteita, jotka mahdollistavat eri-ikäisten luontoretkeilyn ja parantavat luontoalueiden kestävyyttä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Luonnonsuojelualueiden opasteet ja rakenteet 2023

  Opasteet ja rakenteet luonnonsuojelualueilla 2023

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualue

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen alueopasteet (kartalliset pääopastaulut) tuodaan maastoon keväällä 2023. Pitkospuiden kunnostusta alueella jatketaan 2023.

  Uutela

  Uutelan virkistysalueella sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla uudistetaan luontopolkuja vuonna 2023. Alueelle tehdään yhteensä kolme uutta luontopolkua. Ensimmäisenä niistä valmistuu Herppipolku, joka pystytetään maastoon Särkkäniemeen keväällä 2023. Kaksi muuta luontopolkua luontotietotauluineen tuodaan maastoon viimeistään syksyllä 2023. Lisäksi Skatanniemellä sijaitsevien muinaisjäännösten läheisyyteen rakennetaan kulkua helpottamaan portaat.

  Kivinokka ja Herttoniemenranta

  Kivinokan ja Viikki-Vanhankaupungnlahden luonnonsuojelualueille tehdään OmaStadi-hankkeessa 10 kpl uudenlaisia rauhoitusmääräystauluja kertomaan alueen säännöistä entistä paremmin. Taulut tuodaaan maastoon viimeistään syksyllä 2023. OmaStadi-hankeen jälkeen vastaavia tauluja pystytetään myös muille Helsingin uusille luonnonsuojelualueille. Hankkeen etenemistä voi seurata OmaStadisivustolla: https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/134?filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bscope_id%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=kivinokka&utf8=%E2%9C%93

  Kruunuvuorenlampi

  Kruunuvuoren luonnonsuojelualueen alueopasteet (kartalliset pääopastaulut) tuodaan maastoon vuoden 2023 aikana.

  Tahvonlahdenharju

  Tahvonlahdenharjun luonnonsuojelualueen alueopasteet (kartalliset pääopastaulut) tuodaan maastoon vuoden 2023 aikana.

  Kivikon linnoituskallio

  Kivikon linnoituskallion luonnonsuojelualueen alueopasteet (kartalliset pääopastaulut) tuodaan maastoon vuoden 2023 aikana.

  Vanhankaupunginlahti / Lammassaaren piilokoju

  Lammassaaren piilokojun ulkopuolisen odotustilan viimeistelytyöt toteutetaan kesään 2023 mennessä.

  Vanhankaupunginlahti / Hakalan lintujentarkkailulava

  Hakalan lintujentarkkailulava toteutetaan vuoden 2023 aikana.

  Slåttmossen

  Slåttmossenin pitkospuut toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Mitä on tehty?

 • Tehty08.12.2022

  Luonnonsuojelualueiden opasteet ja rakenteet 2022

  Opasteet ja rakenteet luonnonsuojelualueilla 2022

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualue

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen polkuja kunnostettiin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Kunnostustöiden tavoitteena on ehkäistä kulumista, jo merkittävästi leventyneillä poluilla. Virkistyskäytön ohjaamiseksi ja opastuksen parantamiseksi Korpipolun sekä uuden Siimespolun reitit merkittiin maastoon sinisin ja oranssein merkein. Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen alueopasteet (kartalliset pääopastaulut) tuodaan maastoon viimeistään 2023 alussa. Pitkospuiden kunnostusta jatketaan 2023.

  Vanhankaupunginlahti / Lammassaaren piilokoju

  Lammassaaren piilokoju kuljetettiin paikoilleen. Piilokojun ulkopuolisen odotustilan viimeistelytyöt siirtyivät jäätilanteen takia vuodelle 2023.

  Slåttmossenin pitkospuut

  Slåttmossenin luonnonsuojelualueen vanhoista, jo huonokuntoisista pitkoksista uusittiin vuoden 2022 aikana noin puolet. Pitkosten kunnostus jatkuu vuonna 2023.

  Pitkäkosken rinnelehto

  Pitkäkosken rinnelehtojen luonnonsuojelualueelle tehtiin uudet portaat huonokuntoisten tilalle vuonna 2022.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 17.05.2023