Hyppää sisältöön

11.5Luontoalueiden opasteet ja rakenteet

Kuva: Lammassaaren pitkospuut ovat esteettömät. © Laura Oja

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Lisäämme luontoalueille opasteita ja rakenteita, jotka mahdollistavat eri-ikäisten luontoretkeilyn ja parantavat luontoalueiden kestävyyttä.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Lisäämme luontoalueille opasteita ja rakenteita, jotka mahdollistavat eri-ikäisten luontoretkeilyn ja parantavat luontoalueiden kestävyyttä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Luonnonsuojelualueiden opasteet ja rakenteet 2024

  Opasteet ja rakenteet luonnonsuojelualueilla 2024

  Haltiala

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualueelle Siimespolun varrelle asennetaan alueen luonnosta kertovia opastauluja. Lisäksi alueen opastusta ja rajamerkintöjä täydennetään rauhoitusmääräystauluilla. Korpipolun ja Siimespolun yhdistävälle polulle rakennetaan pitkospuut.

  Haltialan aarnialueen pitkospuut uusitaan lankkupoluksi.

  Maununneva

  Maununnevan luonnonsuojelualueen pitkospuut uusitaan.

  Uutela

  Uutelan virkistysalueella sijaitseville luonnonsuojelualueille toteutetaan kolmas luontopolkukokonaisuus vuonna 2024. Polulle asennetaan reittivahventeet, sekä luontotietotauluja. Lisäksi kaikille neljälle luonnonsuojelualueelle toteutetaan kartalliset alueopastetaulut, sekä rauhoitusmääräystaulut.

  Hallainvuori

  Hallainvuoren luonnonsuojelualueen opasteet täydentyvät vuonna 2024 luontotietotaulujen ja rauhoitusmääräystaulujen muodossa. Kalliopolun porrasrakenteiden suunnittelu ja toteutus valmistuu vuonna 2024. Alueella toteutetaan myös suojellun luontotyypin, Viikintien pähkinäpensaslehdon ympäröiminen aidalla luontoarvojen suojelemiseksi.

  Kruunuvuorenlampi

  Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueelle toteutetaan kartalliset alueopastetaulut, sekä rauhoitusmääräystaulut.

  Tahvonlahden harju

  Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueelle toteutetaan kartalliset alueopastetaulut, sekä rauhoitusmääräystaulut. Lisäksi alueelle rakennetaan penkkejä, pitkospuita ja pyörätelineitä.

  Kivikon linnoituskallio

  Kivikon linnoituskallion luonnonsuojelualueelle toteutetaan kartalliset alueopastetaulut, sekä rauhoitusmääräystaulut. Alueen halki kulkevalle pääpolulle rakennetaan portaita ja siltoja.

  Patterimäki

  Patterimäen luonnonsuojelualueen alueopastetaulujen ja rauhoitusmääräystaulujen suunnittelu alkaa.

  Uussillanpuisto

  Uussillanpuiston luonnonsuojelualueen alueopastetaulujen ja rauhoitusmääräystaulujen suunnittelu alkaa.

  Viikki-Vanhankaupunginlahti

  Viikki-Vanhankaupunginlahden alueella toteutetaan laidunaitojen kunnostus. Lammassaaressa sijaitsevaa lankkupolkua jatketaan ja Lammassaaren ja Kuusiluodon yhdistävä pitkospuu uusitaan lankkupoluksi. Viikki-Vanhankaupunginlahden alueen tarkkailurakenteiden päivittämisen suunnittelu aloitetaan vuonna 2024.

  Suojellut luontotyypit

  Lisäksi suojelluille luontotyypeille ja luonnonmuistomerkeille suunnitellaan ja toteutetaan opastusta ja luontotietotauluja.

  Keittokatosopasteet

  Saarikohteilla ja mantereella sijaitsevien keittokatosten opastusta lisätään osana roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2023

  Luonnonsuojelualueiden opasteet ja rakenteet 2023

  Opasteet ja rakenteet luonnonsuojelualueilla 2023

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualue

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen kahdeksan alueopastetta (kartallista pääopastaulua) asennettiin maastoon 2023. Haltialanmetsän polkujen pinnoitus ja lankkupolut toteutettiin kokonaisuudessaan. Samalla uusittiin Haltialanmetsän Siimespolulle yhdistyvän Korpipolun pitkospuut. Siimespolun varrelle rakennettiin yksi esteetön levähdyspaikka sekä asennettiin reitin varrelle kolme muuta penkkiä levähdyspaikoiksi.

  Uutela

  Uutelan virkistysalueella sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla uudistettiin luontopolkuja vuonna 2023. Alueelle asennettiin kaksi uutta luontopolkukokonaisuutta. Ensimmäisenä niistä valmistui Herppipolku, joka pystytettiin Särkkäniemeen keväällä 2023. Samalla Herppipolun polkupohjaa kunnostettiin paikoitellen. Toinen luontopolkukokonaisuus, Metsäluontopolku, valmistui Uutelan metsän luonnonsuojelualueelle syksyllä 2023. Kolmannen luontopolkukokonaisuuden suunnittelu käynnistyi vuonna 2023. Taulujen asennus maastoon siirtyi vuodelle 2024. Lisäksi Skatanniemellä sijaitsevien muinaisjäännösten läheisyyteen rakennettiin kulkua helpottamaan portaat.

  Kivinokka ja Herttoniemenranta

  Kivinokan ja Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueilla toteutettiin OmaStadi-hanke, jossa suunniteltiin uudenlaiset rauhoitusmääräystaulut kertomaan luonnonsuojelualueiden säännöistä entistä paremmin. Uusissa tauluissa on nostettu esille kävijän ja luonnon säilymisen kannalta olennaisimmat rauhoitusmääräykset kolmella kielellä ja kuvin. Kymmenen kappaletta tauluja asennettiin maastoon syksyllä 2023.

  Helsingin luonnonsuojelualueilla uusia opastauluja ja rajamerkintöjä | Helsingin kaupunki

  Hallainvuori

  Hallainvuoren luonnonsuojelualueen neljä alueopastetta (kartallista pääopastaulua) asennettiin tuoreelle luonnonsuojelualueelle syksyllä 2023. Kalliopolun reitti merkittiin maastoon reittivahventein. Opasteiden lisääminen alueelle jatkuu vuonna 2024 luontotietotaulujen ja rauhoitusmääräystaulujen muodossa.

  Kruunuvuorenlampi

  Kruunuvuoren luonnonsuojelualueen alueopasteiden ja rauhoitusmääräystaulujen suunnittelu tehtiin vuonna 2023. Asennus siirtyi keväälle 2024.

  Kruunuvuorenlammen ympärille rakennettiin 350 metriä lankkupolkua, kahdet portaat sekä kaksi katselulavaa. Koko lammen ympärys rajattiin köysiaidalla.

  Tahvonlahden harju

  Tahvonlahden harjun luonnonsuojelualueen alueopasteiden ja rauhoitusmääräystaulujen suunnittelu tehtiin vuonna 2023. Asennus siirtyi keväälle 2024.

  Tahvonlahden harjulle rakennettiin portaat. Niemen kärkeen asennettiin köysiaitaa ohjaamaan kulkua pois eroosioherkiltä rinteiltä.

  Kivikon linnoituskallio

  Kivikon linnoituskallion luonnonsuojelualueen alueopasteiden ja rauhoitusmääräystaulujen suunnittelu ja asennus siirtyi vuodelle 2024.

  Vanhankaupunginlahti / Lammassaaren piilokoju

  Lammassaaren piilokojun ulkopuolisen odotustilan viimeistelytyöt toteutettiin syyskuussa 2023.

  Vanhankaupunginlahti / Hakalanniemen lintujentarkkailulava

  Hakalanniemen lintujentarkkailulava toteutettiin vuoden 2023 aikana.

  Slåttmossen

  Slåttmossenin pitkospuut toteutettiin vuoden 2023 aikana.

  Harakan saari

  Vuonna 2023 Harakan saaren polkujen merkintää parannettiin maastossa kallioon tehdyin maalimerkinnöin ja tolpin.

 • Tehty08.12.2022

  Luonnonsuojelualueiden opasteet ja rakenteet 2022

  Opasteet ja rakenteet luonnonsuojelualueilla 2022

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualue

  Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen polkuja kunnostettiin luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Kunnostustöiden tavoitteena on ehkäistä kulumista, jo merkittävästi leventyneillä poluilla. Virkistyskäytön ohjaamiseksi ja opastuksen parantamiseksi Korpipolun sekä uuden Siimespolun reitit merkittiin maastoon sinisin ja oranssein merkein. Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen alueopasteet (kartalliset pääopastaulut) tuodaan maastoon viimeistään 2023 alussa. Pitkospuiden kunnostusta jatketaan 2023.

  Vanhankaupunginlahti / Lammassaaren piilokoju

  Lammassaaren piilokoju kuljetettiin paikoilleen. Piilokojun ulkopuolisen odotustilan viimeistelytyöt siirtyivät jäätilanteen takia vuodelle 2023.

  Slåttmossenin pitkospuut

  Slåttmossenin luonnonsuojelualueen vanhoista, jo huonokuntoisista pitkoksista uusittiin vuoden 2022 aikana noin puolet. Pitkosten kunnostus jatkuu vuonna 2023.

  Pitkäkosken rinnelehto

  Pitkäkosken rinnelehtojen luonnonsuojelualueelle tehtiin uudet portaat huonokuntoisten tilalle vuonna 2022.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 13.03.2024