Hyppää sisältöön
Kuva: Lammassaaren pitkospuut ovat esteettömät. © Laura Oja

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Selvitetään eri käyttäjäryhmien yhteiseen käyttöön soveltuvien tilojen tarvetta, paikkoja ja rahoitusmahdollisuuksia osana luontopalvelulinjausta

Kuvaus

Yhteisöllisten luontotukikohtien käyttäjiä voisivat olla muun muassa järjestöt, yritykset, koulut ja päiväkodit.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Luomme yhteisöllisiä luontotukikohtia koulujen, päiväkotien, järjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

  • Tehtävä31.12.2023

    2022-2023: Osana luontopalvelulinjausta tehdään suunnitelma yhteisöllisten luontotukikohtien periaatteista

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

30.6.2022 → 31.5.2023

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 31.01.2024