Hyppää sisältöön
Kuva: Lammassaaren pitkospuut ovat esteettömät. © Laura Oja

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta

 • Suunniteltavana

 • Toteutuksessa

 • Valmistunut

Kuvaus

Järjestämme kaikille avoimia kansalaishavainnoinnin tapahtumia ja laadimme tapahtumista niiden tuloksia summaavan yhteenvedon.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Järjestämme kaikille avoimia kansalaishavainnoinnin tapahtumia valittujen kiinnostavien lajien seuraamisesta.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.10.2023

  2023: Nisäkkäiden havainnointitapahtuma

  Nisäkkäiden kansalaishavainnointikampanja käynnistyi suunnitellusti huhtikuun 2023 alussa. Havainnointia mainostettiin sähköisesti, somessa sekä kaupungin eri toimitiloissa sijaitsevilla infonäytöillä (muun muassa kirjastoissa).

  Havainnointikampanja lisäsi ilmoitettujen nisäkäshavaintojen määrää Helsingissä. Oheen on listattu ilmoitettujen havaintojen lukumäärä jaksolla 1.4.-31.10.2023 (suluissa on esitetty vuodelta 2022 kirjatut havainnot vastaavalta jaksolta):

  • orava 1150 (63)
  • kettu 336 (39)
  • rotta 218 (15)
  • siili 190 (40)
  • supikoira 163 (72)
  • mäyrä 62 (17)

  Havainnot löytyvät avoimesta laji.fi -tietokannasta ja ne voi esittää myös kartalla.

 • Tehty31.08.2022

  2022: Sinisiipisten ja hopeatäplien havainnointitapahtuma

  Vuonna 2022 järjestettiin perhosten havainnointitapahtuma "Sinisiipisten ja hopeatäplien havainnointihaaste"

  Tapahtumalle luotiin iNaturalistiin oma projektisivu:

  Projektisivu iNaturalistissa

  Tapahtumalla oli erilliset tapahtumasivut Facebookissa. Sovelluksen tapahtuma-asetusten vuoksi tapahtuma jouduttiin Facebookissa pätkimään 2 viikon rinnakkaisiin jaksoihin. Tapahtumaa markkinointiin myös mm. HS:n Menokoneessa sekä Linked Events -rajapinnan kautta sekä Helsinki-lehdessä.

  Vuoden 2022 kansalaishavainnointitapahtumasta, sinisiipisten ja hopeatäplien havainnointihaasteesta, laadittiin kirjallinen yhteenveto

  Yhteenvedossa tuloksia peilattiin iNaturalist -sovellukseen lisättyihin muihin havaintoihin haastelajeista, käyttäjiltä jotka eivät olleet liittyneet tapahtuman projektisivulle, sekä laajemmin 10 viimeisen vuoden aikana Helsingissä kirjattuihin lajihavaintoihin. Pitkäaikaishavaintotietojen lähteenä käytettiin Suomen lajitietokeskuksen tietokantaa.

  Vuoden 2022 yhteenveto:

  Sinisiipisten ja hopeatäplien havainnointihaaste, tulosten yhteenveto

 • Tehty31.08.2021

  2021: Herukkaperhosen ja suruvaipan etsintäkuulutus Stadissa

  Vuonna 2021 järjestettiin havainnointitapahtuma "Herukkaperhosen ja suruvaipan etsintäkuulutus Stadissa".

  Tapahtumalle luotiin iNaturalistiin oma projektisivu:

  herukkaperhosen ja suruvaipan etsintäkuulutus -projektisivu iNaturalistissa

  Tapahtumalla oli erillinen tapahtumasivu myös Facebookissa.

  Vuoden 2021 kansalaishavainnointitapahtumasta laadittiin lyhyt kirjallinen yhteenveto havaintokarttoineen

  Alle liitetylle kartalle on koottu eri lähteistä löydetyt havainnot tänä kesänä kuoriutuneen polven suruvaipoista ja herukkaperhosista.

  Suruvaipan ja herukkaperhosen havaintopaikat 1.7.-17.8.2021

  Kartasta erottuvat etsintäkuulutuksessamme (”iNaturalist projekti”) ja muut iNaturalistin kautta ilmoitetut sekä loput laji.fi-sivustolta ladattavat havaintopaikat (”Lajitietokeskus”), lisäksi tapahtuman Facebook-sivuille lähetetyistä viesteistä poimitut (”Kaupunkiluonto Hki”) ja kaupungin pölyttäjäseurannan linjoilta tehdyt havainnot.

  Mukaan on hyväksytty havainnot, joiden paikka on ilmoitettu vähintään neliökilometrin tarkkuudella. Kaikki neliöt eivät ole siis välttämättä aivan havaintopaikkojen kohdalla. Pientä siirtelyä on jouduttu tekemään, että kaikki merkinnät saataisiin näkyviin.

  Suruvaippaa ei ole ilmoitettu ihan kaikkialta Stadista, mutta ei ole silti liioiteltua sanoa, että laji valloitti kaupungin yhdessä kesässä saaristoa myöten. Jos samanlaisen kartan tekisi edellisen sukupolven havainnoista, se näyttäisi hyvin toisenlaiselta. Suruvaippoja ei liene nähty Etelä-Suomessa yhtä paljon 1990-luvun alkupuolen jälkeen.

  Herukkaperhonen viihtyi enemmän landella ja näyttäytyi etupäässä Itä-Helsingissä, Vuosaaressa paikoin runsaslukuisenakin. Laji.fi-sivuilla pystyy itse kukin katsomaan havaintoja kartalla valitsemaltaan ajanjaksolta.

  Projektissamme kävi ilmi, että kymmenen päivää kestävä tapahtuma ei riitä antamaan täyttä kuvaa kohdelajien esiintymisestä. Näyttää myös siltä, että joillain inaturalisteilla oli vaikeuksia viedä havaintojaan projektiimme. Yritämme neuvoa parhaamme mukaan, kun järjestämme vastaavia projekteja.

  Ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että haluamme etsintäkuuluttaa perhosia. Jospa ne alkaisivat sillä tavalla runsastumaan suruvaipan lailla. Monet muut perhoslajit tarjoavat (vieläkin) enemmän haastetta iNaturalistin käyttäjälle, sillä niitä ei tahdo löytyä (ainakin luulemme niin), baari ei kiinnosta niitä eivätkä ne anna kuvata itseään helpolla. Mutta kun annetaan pari kuukautta aikaa, niin eiköhän kuviakin heru.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.01.2024