Hyppää sisältöön

4.8Metsissä tapahtuvien muutosten seuranta

Kuva: Tuho- ja lahopuita sekä kaadettuja maapuita, (ote; Helsingin 2023 vääräväri-ilmakuvalta)

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Jatkuva
Seuraamme myrskyjen, hyönteisten ja tautien aiheuttamia muutoksia metsissä.

Kuvaus

Mahdollisten puustotuhojen havainnointi ja seuranta tapahtuu pääasiassa muun käytännön toiminnan, aluekierrosten, katselmusten tai maastosuunnittelun yhteydessä. Ensitietoja kohteista saadaan myös asukaspyyntöjen ja muun palautteen kautta. Seurannan tavoitteena on pääasiassa kohteiden löytäminen ja mahdollisen korjaamistarpeen arviointi. Luonnonhoidon maastosuunnittelussa havaintoja kirjataan tarpeen mukaan myös aluekohtaisiin tietoihin.

Kun havaitaan puustotuhokohde tai uusia puustotuhoja tunnetuilla kohteilla, harkitaan onko aihetta kiireellisille tuhojen korjaamiselle vai riittääkö aluksi pelkkä kohteen jatkoseuranta. Kovempien myrskyjen jäljiltä puustotuhoja kartoitetaan ja korjataan aktiivisemmin.

Tietyillä Keskuspuiston aiemmilla myrsky- ja kirjanpainajatuhokohteilla on käynnissä erillinen seurantaprojekti yhteistyössä Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja KOKO-Forestin kanssa.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Seuraamme myrskyjen, hyönteisten ja tautien aiheuttamia muutoksia metsissä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2023

    Havainnot 2023

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 31.01.2024