Hyppää sisältöön

5.1Viheralueiden monimuotoisuuspotentiaali

Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Kehitämme työkaluja viheralueiden monimuotoisuuspotentiaalin arvioimiseksi tukemaan rakennettujen viheralueiden monimuotoisuuden lisäämistä.

Kuvaus

Viheralueiden, erityisesti rakennettujen puistojen ja katuvihreän, monimuotoisuuspotentiaalin arviomiseen tarvitaan uudenlaisia välineitä ja toimintatapamalleja. Tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta rakennetuilla viheralueilla ja lisätä erilaisten luontopohjaisten ratkaisujen käyttöä.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Arvioimme ja hyödynnämme puiston tai muun viheraluekohteen monimuotoisuuspotentiaalia hoito- ja kehittämissuunnittelun ja peruskorjaussuunnittelun yhteydessä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.01.2023

  Viheralueiden monimuotoisuuspotentiaalin kehittämisprojekti: työsuunnitelma

  Monimuotoisuuspotentiaalin työkalujen kehittäminen toteutetaan hankkeena vuoden 2023 aikana.

 • Tehtävä31.12.2023

  Viheralueiden monimuotoisuuspotentiaalin kehittämisprojekti

  Ohje/malli sekä kriteeristö viheralueiden monimuotoisuuspotentiaalin arvioimiseen ja seurantaan valmistuu vuoden 2023 lopussa. Ohjeen/mallin mukaisen seurannan käynnistyminen vuodesta 2024 alkaen.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 14.02.2023