Hyppää sisältöön

5.7Lintujen ja muiden eläinten ravintokasvit

Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Lisäämme linnuille ja muille eläimille ruokaa tarjoavia puita, pensaita ja perennoja.

Kuvaus

Kasvillisuussuunnittelua ohjaavaan Kaupunkikasvioppaaseen on päivitetty tietoa eri kasvilajien hyödyistä linnuille ja muulle eliöstölle. Puistosuunnitelmien laadinnan yhteydessä huomioidaan, että suunnitelmissa on kasvilajeja, jotka voivat hyödyttää lintuja ja muita eläimiä ravintokasveina.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Lisäämme linnuille ja muille eläimille ruokaa tarjoavia puita, pensaita ja perennoja (ml. talventörröttäjät).
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.10.2024

  Puistosuunnittelun hankeohjauksen yhteydessä tarkistetaan suunnitelmien kasvilajivalikoima myös lintujen ja muiden eläinten ravintokasvien näkökulmasta

  Käydään läpi Kaupunkikasvioppaan ja Kaupunkitilaohjeen tarjoamat mahdollisuudet eläimiä ja eliöitä hyödyttävien kasvilajien istuttamisen lisäämiseen ja sovitaan miten eläimille hyödyllisten kasvilajien käyttöä seurataan.

 • Tehtävä31.12.2024

  Kaupunkikasvioppaan ja Kaupunkitilaohjeen kasvipaletin tietojen päivittäminen

  Kasvillisuuden suunnittelua ohjaavan kaupunkikasvioppaan lajitietojen täydentäminen lintujen ja muiden eläinten ravintokasvinäkökulmasta. Tarkistus vuosittain. Seuraavan kerran 31.12.2024 mennessä. Kaupunkitilaohjeen ja kaupunkikasvioppaan inspiraatiokorttien täydentäminen kerroksellista kasvillisuutta kuvaavalla kortilla.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2023

  Vuoden 2023 kohteet

  Puistosuunnittelun hankeohjauksen yhteydessä tarkistetaan suunnitelmien lajivalikoimaa ja suunnitteluratkaisuja myös lintujen ja muiden eläinten ravintokasvien näkökulmasta

  Vuoden 2023 puistosuunnitteluhankkeista on nostettu esiin kohteita, joissa toteutui useita lintujen ja muiden eläinten ravintokasvien lisäämistä edistävää elementtiä, kuten kukkivia puita ja pensaita, monilajista kasvillisuutta, niitty, dynaaminen istutus, kukkiva nurmi, säilyviä luonnontilaisia tai luontaisesti kehittyneitä alueita, kaupunkiviljelyä, ajallista ja tilallista kukkajatkumoa sekä istutusten kerroksellisuutta.

  Suunnittelussa tai toteutuksessa olevat hankkeet

  • Nallenrinteenpuisto
  • Strömberginpuisto
  • Tove Janssoninpuisto
  • Hesperianpuisto (linkki monimuotoisuuskarttaan)
  • Kaisaniemenpuisto
  • Haakoninlahdenpuiston eteläosa
  • Kuninkaankartanon saari
  • Ellen Thesleffinpuisto
  • Lentoasemanpuisto
  • Nihdin kadut sis. puistomaiset ranta-alueet
  • Pasilan ratapiha-korttelit: Höyrypuisto
  • Sydänpuisto
  • Postipuisto
  • Runoilijanpuisto
  • Sibeliuksenpuisto
  • Siltapolunpuisto

  Toteutuneet hankkeet

  • Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto
  • Leikkipuisto Maasälpä
  • Loviseholminpuisto
  • Hyväntoivonpuiston eteläosa
  • Kaapelipuisto
  • Kapa - Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehanke
  • Taidemaalarinpuisto
  • Helene Schjerfbeckinpuisto
 • Tehty30.09.2022

  Kaupunkitilaohjeen kasvipaletin sisällön päivitys

  Päivitystyön yksi keskeisimmistä tavoitteista oli kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistäminen.

  Kaupunkitilaohjeen kasvillisuuskorteissa on omana väliotsikkonaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Kaupunkitilaohjeesta löytyy myös uusia inspiraatiokortteja, joissa käsitellään monimuotoisuuden lisäämisen teemoja.

  Helsingin Kaupunkitilaohje - Kasvillisuuden ohjekortit

 • Tehty31.12.2021

  Meilahden arboretumin kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma: lintuselvitys

  Vuonna 2021 toteutettiin lintuseuranta. Sen tarkoituksena oli keskittyä puu- ja pensaslajistoon, joka hyödyttää alueen linnustoa suojaisina pesimäpaikkoina ja ravintokohteina.

  Selvityksessä alueella havaittiin 37 lintulajia.

  Meilahden arboretumin kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma 2022-2031

 • Tehty31.12.2021

  Kaupunkikasvioppaan syventävät monimuotoisuusosuudet

  Kasvillisuussuunnittelua ohjaavan Helsingin kaupunkikasvioppaan vuonna 2020 valmistunutta päivitystä jatkettiin vuonna 2021 monimuotoisuusosion sisällön syventämisellä yhteistyössä ympäristöpalvelujen kanssa.

  Yhteistyön tavoitteena oli tiedonvaihto ja yhteisen tietämyksen lisääntyminen siitä, miten kaupunkiluonnon monimuotoisuutta voitaisiin parhaiten edistää kasvilajivalintojen avulla. Tarkoituksena oli saada aikaan käytännönläheistä ohjeistusta.

  Helsingin Kaupunkikasviopas - Ruohovartiset kasvit, monimuotoisuuden edistäminen

  Helsingin Kaupunkikasviopas - Viheralueiden monipuolistaminen torjuu luontokatoa

 • Tehty31.12.2021

  Reiherintien ja Vartioharjuntien kokeilupuiden seurantahanke

  Kasvillisuuden kokeilukohteissa seurataan mahdollisuuksien mukaan kasvilajivalintoja eliöstön näkökulmasta.

  Reiherintien ja Vartioharjuntien kokeilupuiden seurannassa 2020-2021 käytettiin miinaavia perhoslajeja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden indikaattorina ja havainnoitiin niiden esiintymistä kokeilupuulajeissa (23 taksonia).

  Reiherintien ja Vartioharjuntien kokeilupuiden seuranta 2020-2021

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 26.03.2024