Hyppää sisältöön

7.2Pienvesien ekologiset ja viheryhteydet

Kuva: Särkkäniemen kaislikkoa. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Jatkuva
Jokien ja purojen varsille sijoittuvissa suunnittelukohteissa aluetta kehitetään ekologinen yhteys huomioiden

Kuvaus

Pienvesien ekologiset ja viheryhteydet pyritään huomioimaan kaikessa virtavesien ympäristöjä koskevassa suunnittelussa. Siniverkostoselvityksen jatkotoimenpiteinä voidaan määritellä näitä koskevia suunnitteluperiaatteita.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme jokien ja purojen rantoja viheryhteyksinä, jotka toimivat myös ekologisina yhteyksinä ja vesistöjen suojavyöhykkeinä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.01.2023