Hyppää sisältöön

7.3Kosteikkoalueiden vesitalous ja luontoarvot

Kuva: Särkkäniemen kaislikkoa. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Huolehdimme säilyvien kosteikkoalueiden vesitaloudesta ja luonnonarvoista asemakaavoituksen yhteydessä

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Huolehdimme säilyvien kosteikkoalueiden vesitaloudesta ja luonnonarvoista asemakaavoituksen yhteydessä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Seurataan kosteikkoalueille laadittavia tarkistettuja asemaehdotuksia vuonna 2023

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Seurataan kosteikkoalueille laadittavia tarkistettuja asemaehdotuksia vuonna 2022

  Vuonna 2022 hyväksyttiin yksi tarkistettu asemakaavaehdotus kosteikkoalueelle. Broändan tarkistetussa asemakaavan muutosehdotuksessa (nro 12770) Broändan-Varjakanpuiston lähteikköalueen eteläosa on merkitty lähivirkistysalueeksi, jolla on luonnonsuojeluarvoa, ja jolle perustetaan luonnonsuojelualue yleiskaavan 2016 kaupunkiluontoteemakartassa olevaa luonnonsuojeluohjelman kohdetta varten. Luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus tutkitaan erikseen.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 02.05.2023