Hyppää sisältöön

8.10Kivikot eläinten talvehtimispaikkoina

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Ei alkanut
Teemme ohjeen kivikoiden säilyttämisestä ja rakentamisesta lepakoiden, sisiliskojen ja muiden matelijoiden talvehtimispaikoiksi.

Kuvaus

Luontaiset ja keinotekoiset kivikot ovat matelijoiden, lepakoiden ja selkärangattomien eläinten käyttämiä talvihorrospaikkoja, jotka mahdollistavat pääsyn routarajan alapuolelle.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Teemme ohjeen kivikoiden säilyttämisestä ja rakentamisesta lepakoiden, sisiliskojen ja muiden matelijoiden talvehtimispaikoiksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 29.01.2023