Hyppää sisältöön

1.1Luonnon monimuotoisuus kaikessa kaupungin toiminnassa

Kuva: Kasvikartoitus saaristossa. © Rauno Yrjölä

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen integroidaan entistä paremmin kaikkeen kaupungin toimintaan

Kuvaus

Luonnon monimuotoisuus otetaan aiempaa selkeämmin ja kunnianhimoisemmin mukaan mm. erilaisten ympäristöhallintajärjestelmien kriteereihin sekä yhteistyöverkostojen toimintaan. Tärkeätä on käyttää sekä olemassa olevat mahdollisuudet että kehittää uusia keinoja eri toimijoiden aktivoimiseksi luonnon monimuotoisuutta edistävään toimintaan.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Integroimme luonnon monimuotoisuuden tavoitteet ja toimenpiteet kaikkeen kaupungin toimintaan.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen hankinnoissa

  Kehitämme kriteerejä luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle erilaisissa hankinnoissa.

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Pitkän ja keskipitkän tähtäimen luontotavoitteiden jalkauttaminen kaupunkiorganisaatiossa

  Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteita 2040 jalkautetaan kaupunkiorganisaatioon

  • toimialojen johtoryhmissä
  • kaupungin ympäristö- ja ilmastoverkostossa
  • ekotukiverkostossa

Mitä on tehty?

 • Tehty11.03.2024

  Pitkän ja keskipitkän aikavälin luontotavoitteiden asettaminen

  Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040, jonka yksi osa-alue on luonnon monimuotoisuuden suojelu, käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2023 ja lähetettiin edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

  Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 kokouksessaan 11.3.2024 (linkki pöytäkirjaan).

 • Tehty31.12.2021

  Luonnon monimuotoisuus esihenkilöiden valmennuksessa

  Ympäristöasiat, mukaan lukien luonnon monimuotoisuus, ovat olleet osa esihenkilöiden Startti-verkkovalmennusta vuodesta 2021. Keväällä 2022 valmennuksen sisältöjä päivitettiin kaupunkistrategian 2021-2025 mukaisesti.

  Ympäristöasioiden osiossa on mukana seuraavat teemat, joista ympäristöjohtaminen pakollinen ja muut valinnaisia, joista ainakin yksi pitää suorittaa.

  • Ympäristöjohtaminen
  • Kestävä kehitys
  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
  • Luonnon monimuotoisuus
  • Kiertotalous

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2026 - 2028

Aikajänne

20.4.2021 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.04.2024