Hyppää sisältöön
Kuva: Kasvikartoitus saaristossa. © Rauno Yrjölä

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti

Kuvaus

Helsingin asemakaavoituksessa on käytössä viherkerroin, jonka avulla pyritään varmistamaan riittävän viherpinta-alan säilyminen tonteilla ja samalla ehkäisemään hulevesitulvia. Viherkerrointarkastelu otetaan käyttöön asemakaavan valmistelun aikana, viitesuunnittelun yhteydessä. Viherkerrointa käytetään kaikissa asemakaavoissa, ellei käytännöstä ole erityistä syytä poiketa. Lisäkeinoina monimuotoisuuden lisäämiseen voidaan käyttää määräyksiä viherkatoista ja viherseinistä. Asemakaavoituksessa ei lähtökohtaisesti oteta kantaa kaavoitettavien viheralueiden sisältöön tai niiden erityispiirteisiin, esim. lajistoon.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme luonnon monimuotoisuuden lisäämisen keinoja asemakaavoituksessa ja muissa suunnitelmissa.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Seurataan viherkertoimen käyttöä tarkistetuissa asemakaavaehdotuksissa vuonna 2023

  Asemakaavoituksen keinoin luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä käyttämällä uusien tonttien kaavoituksessa Helsingin viherkerroinmenetelmää riittävän tonttikohtaisen viherrakenteen varmistamiseksi. Lisäkeinoina monimuotoisuuden lisäämiseen voidaan käyttää määräyksiä viherkatoista ja viherseinistä. Viherkattoja käsitellään tarkemmin toimintaohjelman toimenpiteen 5.10 yhteydessä.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Seurataan viherkertoimen käyttöä tarkistetuissa asemakaavaehdotuksissa vuonna 2022

  Asemakaavoituksen keinoin luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä käyttämällä uusien tonttien kaavoituksessa Helsingin viherkerroinmenetelmää riittävän tonttikohtaisen viherrakenteen varmistamiseksi. Lisäkeinoina monimuotoisuuden lisäämiseen voidaan käyttää määräyksiä viherkatoista ja viherseinistä. Viherkattoja käsitellään tarkemmin toimintaohjelman toimenpiteen 5.10 yhteydessä.

  Vuonna 2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 51 tarkistettua asemakaavaehdotusta. Viherkertoimen käytöstä on määrätty yhteensä 31 tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa v. 2022.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.04.2021 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 28.04.2023