Hyppää sisältöön

1.4Ekologinen kompensaatio ja ekologinen tilinpito

Kuva: Kasvikartoitus saaristossa. © Rauno Yrjölä

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Kehitämme Helsingille mallin ihmistoiminnan luontovaikutusten seuraamiseksi ja luontoarvojen menetysten hyvittämiseksi silloin, kun menetyksiä ei voida välttää tai lieventää.

Kuvaus

Ihmisen toiminta kaupungissa, esimerkiksi asuntorakentaminen tai liikenneväylien rakentaminen, vaikuttaa tyypillisesti negatiivisesti alueen luontoarvoihin.

Niin sanotun lieventämishierarkian mukaisesti näitä vaikutuksia tulisi ensisijaisesti pyrkiä välttämään ja toissijaisesti pyrkiä lieventämään. Mikäli nämä eivät ole mahdollisia, voidaan menetetyt luontohyödyt kompensoida tuottamalla vastaava luontohyöty jossain toisaalla.

Ekologinen tilinpito puolestaan tarkoittaa sitä, että seurataan tarkasteltavan alueen ekologisten arvojen muutosta vuosittain. Seurattavana voivat olla esimerkiksi alueen tuottamat ekosysteemipalvelut ja niiden rahallinen arvo.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme Helsingille mallin ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoimisesta.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Kerätään esiymmärrystä ekologisesta tilinpidosta

 • Tehtävä31.03.2024

  Ekologisen kompensaation Helsingin mallin kehittäminen

 • Tehtävä31.12.2024

  Ekologisen kompensaation pilotointi

 • Tehtävä30.09.2025

  Kompensaatiomalli päätöksentekoon

 • Tehtävä31.03.2026

  Ekologisen tilinpidon malli päätöksentekoon

Mitä on tehty?

 • Tehty04.10.2022

  Kerätään esiymmärrystä ekologisesta kompensaatiosta

  Helsinki oli mukana Sitran ja Kuntaliiton rahoittamassa No Net Loss City -hankkeessa, jossa kehitettiin ekologisen kompensaation yleismalli kuntien käyttöön. Tutkimushankkeen tuloksena syntyneet materiaalit eli raportti sekä teemaesitykset on julkaistu hankkeen verkkosivulla.

  Helsinki jatkaa ekologisen kompensaation mallin kehittämistä osana maankäytön ja muun ihmistoiminnan luontovaikutusten lieventämishierarkiaa yleismallin pohjalta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.08.2021 → 31.03.2026

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 04.09.2023