Hyppää sisältöön

1.4Ekologinen kompensaatio ja ekologinen tilinpito

Kuva: Kasvikartoitus saaristossa. © Rauno Yrjölä

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Kehitämme Helsingille mallin ihmistoiminnan luontovaikutusten seuraamiseksi ja luontoarvojen menetysten hyvittämiseksi silloin, kun menetyksiä ei voida välttää tai lieventää.

Kuvaus

Ihmisen toiminta kaupungissa, esimerkiksi asuntorakentaminen tai liikenneväylien rakentaminen, vaikuttaa tyypillisesti negatiivisesti alueen luontoarvoihin.

Niin sanotun lieventämishierarkian mukaisesti näitä vaikutuksia tulisi ensisijaisesti pyrkiä välttämään ja toissijaisesti pyrkiä lieventämään. Mikäli nämä eivät ole mahdollisia, voidaan menetetyt luontohyödyt kompensoida tuottamalla vastaava luontohyöty jossain toisaalla.

Ekologinen tilinpito puolestaan tarkoittaa sitä, että seurataan tarkasteltavan alueen ekologisten arvojen muutosta vuosittain. Seurattavana voivat olla esimerkiksi alueen tuottamat ekosysteemipalvelut ja niiden rahallinen arvo.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme Helsingille mallin ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoimisesta.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Ekologisen kompensaation pilotointi

 • Tehtävä31.12.2024

  Kerätään esiymmärrystä ekologisesta tilinpidosta

 • Tehtävä31.12.2025

  Kompensaatiomalli päätöksentekoon

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.3.2025

  Ekologisen kompensaation Helsingin mallin kehittäminen

  Vuonna 2023 järjestettiin neljä yhteiskehittämistyöpajaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BOOST-hankkeen kanssa. Työpajoissa jatkettiin Helsingin kaupungille soveltuvan ekologisen mallin kehittämistä No Net Loss City -hankkeessa kehitetyn yleismallin pohjalta. Työ jatkuu vuonna 2024.

Mitä on tehty?

 • Tehty04.10.2022

  Kerätään esiymmärrystä ekologisesta kompensaatiosta

  Helsinki oli mukana Sitran ja Kuntaliiton rahoittamassa No Net Loss City -hankkeessa, jossa kehitettiin ekologisen kompensaation yleismalli kuntien käyttöön. Tutkimushankkeen tuloksena syntyneet materiaalit eli raportti sekä teemaesitykset on julkaistu hankkeen verkkosivulla.

  Helsinki jatkaa ekologisen kompensaation mallin kehittämistä osana maankäytön ja muun ihmistoiminnan luontovaikutusten lieventämishierarkiaa yleismallin pohjalta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.3.2026

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.04.2024