Hyppää sisältöön

10.7Luonnon monimuotoisuuden merkityksen esiin nostaminen

Kuva: © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Luonnonkirjon ja biodiversiteetin merkitystä tuodaan esiin kaupungin yleisöluontoretkillä, puistokävelyillä, ympäristökasvatuksen kursseilla.

Kuvaus

Kaupunkilaisille avoimilla oppaan vetämillä luontoretkillä, puistokävelyillä ja luontokursseilla opastetaan osallistujat huomaamaan monimuotoisen luonnon itseisarvo, kuten myös ihmisille luonnon hyvinvoinnista koituva suoranainen hyöty. Tiedon lisääntyessä biodiversiteetin arvosta on odotettavissa, että asukkaat haluavat toimia monimuotoisuuden edistämiseksi myös omassa arjessaan ja valinnoissaan.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kerromme luonnon monimuotoisuuden merkityksestä luontoelämysten tarjoamisen rinnalla luontokoulutoiminnassa, puistokävelyillä, kursseilla ja luontoretkillä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  2023: Luontoretket, puistokävelyt ja luontokurssit

  Kaupunkilaisille avoimia luontoretkiä järjestetään 30 ja luontokursseja viisi.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  2022: Luontoretket, puistokävelyt ja luontokurssit

  Kaupunkilaisille järjestettiin 26 avointa yleisöluontoretkeä vaihteleviin kohteisiin eri puolille Helsinkiä. Luontokursseja järjestettiin viisi. Teemoina olivat talviluonto, kevään etenemisen seuranta, linnut, Helsingin luontokohteet, Itämeri ja saaristoluonto sekä kaupunkieläimet.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.4.2021 → Jatkuva31.12.2028

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.01.2024