Hyppää sisältöön

2.2Metsäisten ja puustoisten alueiden määrä

Kuva: Linnavuorenpuiston niitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Etenee suunnitellusti

Vuoden 2022 seurantaraportti on valmis.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassa 2021-2028 seurataan puustoisen alueen pinta-alan kehitystä Helsingin alueella.

Kuvaus

Puustoisen alueen pinta-alan kehitystä seurataan HSY:n seudullisen maanpeiteaineiston perusteella, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan ja kuntien omiin paikkatietoaineistoihin. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Jaksolla 2014-2020 puustoisen alueen osuus Helsingin maa-alasta on vaihdellut välillä 39-42%. Virhemarginaali huomioon ottaen voidaan sanoa, että puustoisen alan osuus on Helsingissä pysynyt noin 40 prosentissa tuona aikana. Menetelmää ja aineiston laatua kehitetään edelleen vastaamaan luonnon monimuotoisuuden seurannan ja ekologisten verkostojen kehittämisen tarpeeseen.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Säilytämme seudullisen maanpeiteaineiston mukaisten metsäisten ja puustoisten alueiden määrän noin kolmasosana kaupungin maapinta-alasta.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Aineisto on mukana yleiskaavan toteuttamisohjelman selvityksissä ja toimintaympäristöanalyysissä

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Kokonaistarkastelu ja raportointi LUMO-ohjelman seurannan osana

Mitä on tehty?

 • Tehty09.01.2023

  Kokonaistarkastelu ja raportointi LUMO-ohjelman seurannan osana

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 31.01.2024