Hyppää sisältöön

2.1Ekologiset verkostot kaavoituksessa

Kuva: Linnavuorenpuiston niitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti

Tarkennus: Ekologiset verkostot otetaan huomioon kaavakohtaisessa suunnittelussa.

Ekologisten verkostojen kehittämistarpeet uusia luontotietoja hyödyntäen

Kuvaus

Otamme kaavojen valmistelussa huomioon ekologisten verkostojen kehittämistarpeet uusia luontotietoja hyväksi käyttäen.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Otamme kaavojen valmistelussa huomioon ekologisten verkostojen kehittämistarpeet uusia luontotietoja hyväksi käyttäen.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Seurataan tarkistettuja asemakaavaehdotuksia ekologisten verkostojen näkökulmasta vuonna 2023

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Seurataan tarkistettuja asemakaavaehdotuksia ekologisten verkostojen näkökulmasta vuonna 2022

  Vuonna 2022 hyväksyttiin yhteensä 51 tarkistettua asemakaavaehdotusta, joista 46:ssa ei ollut ristiriitoja ekologisen verkoston kanssa. Viidessä tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa oli vähäisiä ristiriitoja. Näiden kaavojen vaikutukset luonnonympäristöihin on arvioitu paikallisiksi. Vaikutuksia luonnonympäristöihin on lievennetty kaavamerkinnöin ja –määräyksin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.04.2021 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 28.04.2023