Hyppää sisältöön

2.3Metsäisen ja puustoisen verkoston laatu

Kuva: Linnavuorenpuiston niitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Parannamme metsäisen ja puustoisen verkoston laatua

Kuvaus

Metsäisen ja puustoisen verkoston kehittämisen tavoitteena on turvata laajojen yhtenäisten metsäalueiden säilyminen ja parantaa näiden alueiden välisiä metsäisiä ja puustoisia yhteyksiä erilaisin keinoin.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme metsäistä ja puustoista verkostoa erilaisin keinoin, muun muassa uusia yhteyksiä istuttamalla.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2028

  Laaditaan hanke-ehdotuksia kiireisimmille verkostoa vahvistettaville kohteille

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Tiedotetaan metsä- ja puustoisen verkostotyön valmistumisesta laajasti, jotta verkosto huomioidaan osana kaupunkisuunnittelua ja otetaan lähtötiedoksi suunnitteluun

  Helsinki osallistui Uudenmaan liiton järjestämään Uudenmaan ekologiset verkostot -seminaariin 16.11.2022 ja esitteli Helsingin metsä- ja puustoisen, niittyverkoston ja siniverkoston kehittämistöitä.

  Pääkaupunkiseudun ekologiset verkostot seminaari järjestettiin webinaarina 29.10.2021, tavoitteena parantaa yhteistyötä PK-seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa. Osallistujia n. 100 henkilöä: pääkaupunkiseudun kuntien asiantuntijoita sekä konsultteja, jotka laatineet aiheen mukaisia töitä kunnille.

 • Tehty31.10.2022

  Liito-oravaverkosto päivitettiin syksyllä 2022.

  Verkoston päivitystyön lähtöaineistona hyödynnettiin kevään 2022 liito-oravaselvityksen tuoreita tuloksia.

 • Tehty31.12.2021

  Tiedottaminen valmistuneesta metsä- ja puustoisen verkoston työstä sekä liito-oravaverkosto 2020 -päivitystyöstä.

  Työstä kerrottiin Uutta Länsi-Helsinkiä -tilaisuudessa 27.10.2021.

 • Tehty31.10.2021

  Liito-oravaverkosto päivitettiin ja vietiin Helsingin karttapalveluun syksyllä 2021.

  Liito-orava hyvä indikaattorilaji metsä- ja puustoisen verkoston toimivuudesta Länsi-ja Pohjois Helsingissä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 14.02.2023