Hyppää sisältöön

4.2Luonnon arvokohteiden hoidon suunnittelu

Kuva: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue. © Raisa Ranta

Eteneminen

  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Suunnittelemme tarkemmin luonnon arvokohteiden hoidon luonto- ja viheralueiden suunnittelun yhteydessä.

Kuvaus

Luontoarvokohteiden hoidon suunnittelu on osa luonnonhoidon suunnittelua. Ennalta tunnettu tai suunnittelussa todettava luontoarvo huomioidaan rajauksissa. Mikäli arvon säilyttäminen edellyttää luonnontilaa, kohde rajataan hoidon ulkopuolelle. Mikäli arvon ylläpitäminen tai sen olosuhteiden parantaminen edellyttää toimenpiteitä, niitä ehdotetaan kyseisille alueelle. Muu kuin luontoarvoon liittyvä ylläpito suunnitellaan, niin ettei arvojen säilyminen vaarannu.

Tarvittaessa voidaan käynnistää erillisiä jatkohankkeita.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Suunnittelemme tarkemmin luonnon arvokohteiden hoidon luonto- ja viheralueiden suunnittelun yhteydessä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2023

    Valmistuvat suunnitelmat ja niiden toteutus

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 29.01.2023