Hyppää sisältöön

4.1Metsien luonnon tilan seuranta

Kuva: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Helsinki on mukana Luonnonvarakeskuksen vetämässä taajamametsien biodiversiteettiä käsittelevässä hankkeessa, jossa kaupunki oli yksi aloitteentekijöistä. Lisäksi Helsinki seuraa omana työnä lahopuun määrää ja laatua kaupungin omistamissa metsissä.

Kuvaus

Luonnonvarakeskuksen kaksivuotisessa (2022-2023) hankkeessa selvitetään metsänhoidon vaikutuksia maaperän mikrobeihin, elävän ja kuolleen puuston rakenteeseen sekä lahopuussa eläviin sieniin ja kovakuoriaisiin.

Kaupungin toteuttamassa lahopuuseurannassa kerätään aineistoa lahopuun määrästä ja laadusta (mm. läpimitta, laji, muoto, lahoaste) metsänkäsittelyn voimakkuuden ja menetelmien perusteella erilaisissa varttuneissa ja vanhoissa metsiköissä. Seurannan lähtöaineistona käytetään myös toimenpiteen 4.4 Metsien lahopuun määrän selvittäminen tuottamaa aineistoa. Tavoitteena on toistaa lahopuuinventointi samoilla kohteilla noin viiden vuoden välein.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Seuraamme metsien luonnon tilaa ja arvioimme hoidon vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  2023: Lähtöaineiston koostaminen yhteenvedoksi

Mitä on tehty?

 • Tehty30.09.2022

  2022: Lähtöaineiston keruu maastossa

  Lähtöaineistoa täydennetään tarvittaessa 2023.

 • Tehty30.09.2022

  2022: Lahopuutietojen tallennus

 • Tehty31.05.2022

  2022: Hankealueiden valinta Helsingistä

  Hankealueiksi valittiin Helsingistä yhteensä 27 erilaista metsäaluetta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.05.2022 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Asiasana

Tavoite

Tietoja päivitetty 29.01.2023