Hyppää sisältöön

4.5Hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle jätettävät metsiköt

Kuva: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue. © Raisa Ranta

Eteneminen

  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Haemme suunnittelussa lisää vanhenevia, luonnontilaisen kaltaisia tai muuten puustoltaan monipuolisia metsän osia tai metsiköitä, joita jätetään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle

Kuvaus

Jatkuvaa toimintaa, joka toteutuu luonnonhoidon suunnittelussa, kun tunnistetaan vanhoja ja vanhenevia, luonnontilaisen kaltaisia metsiköitä ja metsänosia sekä rajataan niitä soveltuvin osin luontoarvoalueiksi tai muuten hoidon ulkopuolelle tai vähemmälle hoidolle jääviksi alueiksi.

Mahdolliset alueen käytön ja ihmistoiminnan vaatimat välttämättömät toimenpiteet rajataan tarkasti ja suunnitellaan ja toteutetaan luontoarvon ehdoilla.

Vanhenevia metsikköosuuksia, luonnonmukaisia puustorakenteita, ikääntyvää puustoa ja puuyksilöitä säästetään myös luonnonhoidon toimenpiteiden piirissä olevilla alueilla.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Haemme suunnittelussa lisää vanhenevia, luonnontilaisen kaltaisia tai muuten puustoltaan monipuolisia metsän osia tai metsiköitä, joita jätetään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 29.01.2023