Hyppää sisältöön

4.6Lahopuun määrän lisääminen

Kuva: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Jatkuva
Lahopuun määrää Helsingin metsissä lisätään systemaattisesti

Kuvaus

Lahopuun määrän lisäämistä kuvataan ja ohjataan linjauksilla, työohjeilla sekä osin suunnitelmissakin. Konkreettisesti lisääminen tapahtuu käytännön luonnonhoidon toimien yhteydessä maastossa.

Helsingin luontoseurantasuunnitelman mukaan lahopuun määrää Helsingin metsissä seurataan viiden vuoden välein.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Helsinki lisää lahopuun määrää metsissä turvallisella tavalla jättämällä hoitotoimissa lahopuuksi eri puulajeja sekä sallimalla hallittu lahopuun luontainen muodostuminen.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 18.01.2024