Hyppää sisältöön

5.10Viherkattojen luonnon monimuotoisuus

Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Viherkattojen määrää lisätään Helsingin asemakaavoituksessa

Kuvaus

Viherkattoja saadaan lisättyä käyttämällä asemakaavoissa viherkerrointa. Helsingin asemakaavoituksessa on käytössä viherkerroin, jonka avulla pyritään varmistamaan riittävän viherpinta-alan säilyminen tonteilla ja samalla ehkäisemään hulevesitulvia.

Viherkertoimen lisäksi voidaan käyttää erillistä määräystä viherkatoista ja niiden laadullisista ominaisuuksista, mikäli kaupunkikuvallisten, hulevesihallinnan tai kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämisen tavoitteiden takia halutaan varmistaa tietynlaiset viherkatot.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Lisäämme viherkattoja ja käytämme niillä kotimaisia luonnon monimuotoisuutta edistäviä kasvilajeja.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Seurataan tarkistetuissa asemakaavaehdotuksissa määrättyjä viherkattoja vuonna 2023

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Seurataan tarkistetuissa asemakaavaehdotuksissa määrättyjä viherkattoja vuonna 2022

  Viherkattojen toteuttamisesta on määrätty yhteensä 25 kaavahankkeessa v. 2022. Kolmessa hankkeessa on sallittu viherkatot, muttei velvoitettu toteuttamaan niitä.

  Broändan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12770) on on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan monipuolisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille. Se on jatkoa Viides Ulottuvuus -tutkimusryhmän viherkattojen ja viherseinien tutkimusohjelmalle. Hankkeen taustalla olevan Viides Ulottuvuus -tutkimusryhmän tavoitteena on tuoda uusimmat tutkimustulokset rakennuskohteen käyttöön ja pilotoida ns. tieteelliseen näyttöön perustuvaa suunnittelua ja rakentamista. Asemakaavan aineistoon voi tutustua karttapalvelussa: Vuosaari, Broända

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.04.2021 → Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 28.04.2023