Hyppää sisältöön

5.11Linnoituslaitteiden lajisto ja luontotyypit

Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Selvitetään linnoituslaitteiden eliölajistoa ja luontotyyppejä ja turvataan niiden säilyminen

Kuvaus

Helsingin erityispiirteisiin kuuluu historiallisten linnoituslaitteiden ympäristöön kehittynyt omanlaisensa luonto. Tarkoitus on selvittää linnoituslaitteiden eliölajistoa ja luontotyyppejä sekä niitä uhkaavia tekijöitä. Hoitotoimia suunnitellaan selvitysten pohjalta.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Selvitämme linnoituslaitteiden eliölajistoa ja luontotyyppejä ja turvaamme niiden säilymisen.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Linnoituslaitteiden eliöstön inventoinnit ja suojelutoimenpiteet 2022

  Osa linnoituslaitteista kuuluu Helsingin arvoniittyverkostoon, ja niitä hoidetaan vuosittain oman hoitosuunnitelman mukaan. Hoidon piirissä ovat arvokkaimmat kohteet, joiden luontoarvot ovat hoidon avulla nousseet.

  Vuonna 2022 tehtiin lisäksi arvokkaiden kasvikohteiden päivitys Suomenlinnassa asemakaavan laatimisen tausta-aineistoksi.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.01.2023