Hyppää sisältöön

5.5Lahopuun ja lahoamisprosessin hyödyntäminen

Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

Ei alkanut
Lahopuun määrää lisätään viher- ja virkistysalueilla

Kuvaus

Monimuotoisuutta edistävää lahopuuta voidaan lisätä viheralueilla myös muihin kuin metsäkohteisiin, esimerkiksi puistoalueille, muille rakennetuille viheralueille sekä purojen varsille. Lahopuu on myös esteettinen elementti ympäristössään.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Sijoitamme lahopuuta viher- ja virkistysalueille puisto- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti ja hyödynnämme luontaista lahoamisprosessia mm. purojen varsilla myös esteettisenä mahdollisuutena (esim. vanhat ontot puut, lahopuuaidat, hyönteishotellit).
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.01.2023