Hyppää sisältöön

6.1Saariston kestävän kehityksen kaavat ja suunnitelmat

Kuva: Veneilijöitä ja merilintuja. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Luonnon monimuotoisuus huomioidaan saariston asemakaavoissa ja suunnitelmissa

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Laadimme saariston osille kestävän kehityksen mukaiset asemakaavat sekä hoito- ja kehittämissuunnitelmat huomioiden luontotyypit, ekosysteemisen kantokyvyn ja ominaispiirteet, kuten eliölajiston.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Seurataan saaristoon laadittavia tarkistettuja asemakaavaehdotuksia vuonna 2023

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Seurataan saaristoon laadittavia tarkistettuja asemakaavaehdotuksia vuonna 2022

  Vuonna 2022 Vuosaaren Uutelaan laadittiin Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12530).

  Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen monipuolinen ja turvallinen virkistyskäyttö sekä samalla säilyttää ja turvata alueen luontoon, maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot. Kallioiselta niemeltä ja Nuottasaaren poukamilta on hienot näköalat kauas merelle.

  Nuottasaari on kivinen ja osin kallioinen saari, jossa kasvaa järeää kilpikaarnaista mäntyä ja vähän koivua. Kasvillisuuden joukosta erottuu jäänteitä myös aiemmasta pihapiiristä. Nuottasaaren alus- ja kalliokasvillisuus on säilynyt poikkeuksellisen hyväkuntoisena saaren vähäisestä käytöstä johtuen.

  Nuottasaari säilyy metsäisenä VR-merkinnällä (retkeily- ja ulkoilualue). Maastoon sovitetut reitit sekä korttelialueille ja Nuottasaareen osoitettujen palveluiden hienovaraisuus ohjaavat kulutusta ja säästävät jatkossakin nykyistä luonnonympäristöä. Nuottasaaren palvelurakennus on osoitettu puretun rakennuksen paikalle, eikä vaadi näin ollen puuston tai muun kasvillisuuden raivaamista, tai merkittävää muuta esirakentamista.

  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan syyskuussa 2022. Kaava on valitusprosessissa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Asiasana

Tavoite

Tietoja päivitetty 28.04.2023