Hyppää sisältöön

6.2Saariston metsien luonnontilaisuus

Kuva: Veneilijöitä ja merilintuja. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Jatkuva
Jätämme saariston metsät pääsääntöisesti kehittymään luonnontilaan, mutta hoidamme virkistysreittien varsia ja palvelualueita

Kuvaus

Saarista inventoidaan metsä-/luontotiedot sitä mukaa, kun alue liittyy johonkin erilliskartotukseen tai suunnitteluprojektiin. Virkistyskäytön kannalta merkittävien saarikohteiden käyttöalueita hoidetaan yleensä ilmenevän tarpeen mukaan, vuosittain tai muutaman vuoden välein toistuvin täsmäkäynnein. Niillä voidaan tehdä pienimuotoisia ylläpitotoimia ja käsitellä esim. riskipuita tai käyttöä haittaavia kaatuneita puita.

Isoimmille/käytetyimmille saarille, joilla esimerkiksi on enemmän asutusta, virkistystoimintaa tai rakenteita, voi olla tarpeen tehdä kattavampia luonnonhoidon suunnitelmia kunnossapidon ja mahdollisen metsänhoidon ohjaamiseksi.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Jätämme saariston metsät pääsääntöisesti kehittymään luonnontilaan, mutta hoidamme virkistysreittien varsia ja palvelualueita.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 18.01.2024