Hyppää sisältöön

8.14Kasvikohteiden säilymisen turvaaminen

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Turvaamme uhanalaisten kasvilajien ja arvokkaiden kasvikohteiden säilymisen sekä paranamme niiden esiintymien tilaa Helsingissä

Kuvaus

Tehdään selvityksiä, joiden avulla kartoitetaan uhanalaisten ja silmälläpidettävien kasvilajien sekä Helsingin I- ja II-luokan arvokkaiden kasvikohteiden tilaa. Tehdään toimenpiteitä kasvilajien ja arvokkaiden kasvikohteiden tilan parantamiseksi.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Turvaamme Punaisen kirjan uhanalaisten kasvilajien ja LTJ:n I ja II luokan arvokkaiden kasvikohteiden säilymisen ja paranamme niiden esiintymien tilaa Helsingissä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty31.10.2022

    Idänmasmalon siirtoistutus

    Erittäin uhanalaista ja erityisesti suojeltua idänmasmaloa siirtoistutettiin Myllypuron Alakivenpuistosta Raide-Jokerin varikolle, vain noin kilometrin päähän alkuperäisestä kasvupaikasta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 29.01.2023