Hyppää sisältöön

2.4Niitty- ja perinneympäristöverkosto

Kuva: Linnavuorenpuiston niitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Helsinki kehittää niitty- ja perinneympäristöjen verkostoa

Kuvaus

Säilytämämme ja suojelemme arvokkaimmat kohteet, parannamme kohteiden laatua erilaisin keinoin, turvaamme kohteiden välisiä ekologisia yhteyksiä ja lisäämme uusia kohteita mm. muuttamalla vähäkäyttöisiä nurmikoita niityiksi tai rakentamalla uusniittyjä.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Kehitämme laadukasta niittyjen ja perinneympäristöjen verkostoa.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä28.02.2023

  Laaditaan niittyverkoston kehitettävistä kohteista hanke-ehdotukset osana Niittyjen työkalupakki -hanketta.

  Hanke-ehdotukset (5) viedään Helsingin karttapalveluun vuoden 2023 alussa

 • Tehtävä31.05.2023

  Viestitään uusista valmistuneista niitty- ja perinneympäristöihin liittyvistä hankkeista

  Valmistuneista töistä "Helsingin niittyverkosto" ja "Niittyjen työkalupakki" viestitään vuoden 2023 aikana muun muassa kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille.

 • Tehtävä31.12.2024

  Kehitetään rakennettaville niityille suunnitteluohjeet, hoito-ohjemalli ja (ekologisesti) laadukkaan niittylajiston lista.

  Suunnitteluohjeita sisältyy Niittyjen työkalupakki -työhön. Hankkeessa laaditaan ohjeita myös rakennettavien uusniittyjen suunnitteluun ja hoitoon. Työkalupakissa on liite ekologisesti rikkaasta niittykasvilajistosta, jota suositellaan hyödynnettäväksi siemenseoksia valittaessa.

  "Niittyjen ja maisemapeltojen työohje" on määrä päivittää 2023-2024, jolloin ohjeeseen lisätään uusniittyjen rakentamiseen ja kunnossapoitoon liittyviä työohjeita.

  Kierrätysmaiden kasvualustojen käytössä laadittu oma niittyjen rakentamisen ja hoidon ohjeistus.

 • Tehtävä31.12.2028

  Otetaan hoidon piiriin uusia arvoniittykohteita.

  Kohteita löytyy niittyverkostotyön, uhanalaisten luontotyyppien selvityksen, arvokkaiden kasvikohteiden ja muiden selvitysten aineistoista.

  Uusille arvoniittykohteille tulee laatia kohdekohtainen hoitosuunnitelma, jonka mukaan hoito tilataan. Jo hoidon piirissä olevien kohteiden osalta päivitetään hoitosuunnitelmia, kun alueisiin liitetään uusia alueita.

  Uhanalaisten luontotyyppien aineistosta otetaan hoidon piiriin ne alueet, jotka eivät ole vielä ylläpidossa. Päivitettyjen arvokkaiden kasvikohteiden osalta tarkistetaan hoito-ohjeet ja varmistetaan kohteen ylläpito sekä rahoitus.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Laaditaan niittyverkoston kehittämiseen työkalupakki.

  Työkalupakki on keinovalikoima niittyjen laadun ja verkoston osakokonaisuuksien parantamiseksi (konsulttityö).

 • Tehty31.12.2021

  Helsingin niittyverkostotyö

  Työ valmistui vuonna 2021. Raportti ”Perinnekedoista kaupunkiniittyihin” on julkaistu kaupunkiympäristön julkaisusarjassa ja tiedot verkostosta viety Helsingin kaupungin karttapalveluun.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 14.02.2023