Hyppää sisältöön

8.3Pimeäverkostoselvitys

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

Ei alkanut
Laaditaan selvitys, jossa tarkastellaan valaistuksen vaikutusta eri eliöryhmiin, ja annetaan valaistukseen liittyviä ohjeita mahdollisimman luontaisen valorytmin säilyttämiseksi.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Laadimme pimeäverkostoselvityksen, jonka avulla parannetaan eri eliöryhmien elinmahdollisuuksia turvaamalla niille mahdollisimman luonnonmukainen valorytmi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.01.2023