Hyppää sisältöön

9.1Vieraslajien torjuntaan liittyvät suunnitelmat ja ohjeet

Kuva: Lupiinitalkoot Harakan saarella. © Mari Sahlstén

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Pidämme kaupungin haitallisten vieraslajien torjunnan ohjeistuksia Suomen ja EU:n säädösten mukaisina.

Kuvaus

Ohjeet päivitetään säädösten muuttuessa ja samalla varmistetaan, ettei haitallisia vieraskasveja ole mukana kasvienkäytön ohjeistuksissa eikä puisto- ja katusuunnitelmissa. Vieraslajien torjunnan priorisointisuunnitelmissa tunnistetaan ensisijaisesti Helsingissä torjuttavat lajit.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Päivitämme haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyviä suunnitelmia ja ohjeita säädösten muuttuessa ja varmistamme, ettei haitallisia vieraskasveja ole mukana kasvienkäytön ohjeistuksissa eikä puisto- ja katusuunnitelmissa.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  Helsingin vieraslajeja koskevia ohjeita päivitetään 2023

  Haitallisia vieraslajeja säätelevä lainsäädäntö tulee huomioida haitallisia vieraslajeja käsittelevissä kaupungin ohjeistuksissa. Sekä kansallisessa että EU-tason vieraslajeja koskevissa laissa ja lakien toimeenpanoa käsittelevissä asetuksissa on tehty muutoksia mm. haitallisten vieraslajien lajiluetteloihin. Näihin kuuluvat esim. sellaiset viheralueilla aiemmin käytetyt koristekasvit, joita ei enää tule istuttaa, kylvää ja kasvattaa.

  Kansallisen vieraslajeja koskevan asetuksen ns. vieraslajiluetteloon lisättiin uusia lajeja 2023, joista osa on viheralalla käytettyjä koristekasveja. Kaupunkikasvioppaan haitallisia vieraskasveja koskevaan osaan tehdään siksi päivitys. Myös Helsingin kaupunkitilaohjeen Haitalliset vieraslajit-kortti ja Helsingin vieraslajien torjunnan priorisointisuunnitelma päivitetään vuoden loppuun mennessä.

Mitä on tehty?

 • Tehty07.10.2022

  Sisäinen koulutus haitallisista vieraslajeista ja uusista ohjeista

 • Tehty30.09.2022

  Kasvikohtaiset torjuntaohjekortit Helsingissä haitallisimpien kasvien torjuntaan

  Torjuntaohjeet laadittu viheralan ammattilaisten käyttöön.

 • Tehty10.08.2022

  Helsingin haitallisten vieraslajien torjunnan priorisointisuunnitelma päivitetään

  Helsingin haitallisten vieraskasvi ja -etanalajien lista on päivitetty. Myös priorisoitavat torjunta-alueet on päivitetty.

 • Tehty31.12.2021

  Ohjeita kierrätettyjen kasvualustojen käytöstä

  Ohjeissa huomioidaan haitallisten vieraskasvien kasvustot, niiden kartoittaminen, torjunta ja vieraslajijätteen käsittely sekä kierrätysmaiden käyttö.

 • Tehty31.12.2021

  Kaupunkikasvioppaan haitallisia vieraskasveja koskevia osia päivitetään

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.4.2021 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 12.12.2023