Hyppää sisältöön

3.1Uhanalaisten ja harvinaisten luontotyyppien tunnistaminen

Kuva: Östersundomin lintuvedet. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Suomen ympäristökeskuksen listauksen mukaiset uhanalaiset luontotyypit tunnistetaan ja niiden säilyminen riittävänä verkostona turvataan.

Kuvaus

Helsinki on inventoinut vuodesta 2017 kaupungin alueelta uhanalaiset luontotyypit lukuun ottamatta kangasmetsiä ja kallioita, joiden luontoarvojen arvottamiseen muut menetelmät soveltuvat paremmin.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Tunnistamme uhanalaiset ja muut Helsingissä harvinaiset luontotyypit mahdollisimman kattavasti ja turvaamme niiden säilymisen riittävänä verkostona.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhdistetyt toimenpiteet

3.3Täydennämme biotooppikartoituksen koko kaupungin alueen kattavaksi.

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty30.11.2022

  Kootaan luonnonsuojelualueiden uhanalaisten luontotyyppien tietoja

  Työssä tarkastellaan olemassa olevia selvitysaineistoja eikä se sisällä maastotyötä.

 • Tehty30.11.2022

  Kartoitetaan Helsingin uhanalaiset kalkkikallioluontotyypit

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 29.01.2023