Hyppää sisältöön

11.1Luontopalveluiden kehittämissuunnitelma (ent. luontopalvelulinjaus)

Kuva: Lammassaaren pitkospuut ovat esteettömät. © Laura Oja

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Laadimme luontopalveluiden kehittämissuunnitelman, jossa tehdään suunnitelma luonnon virkistyskäytön suuntaamiseksi ja kehittämiseksi sekä luonnon terveysvaikutusten turvaamiseksi.

Kuvaus

Virkistyskäytön kasvaessa on luontoalueiden kuluminen on yhä selkeämpi ongelma. Luontopalvelulinjauksen tavoitteena on lisätä luonnon virkistysmahdollisuuksia yhdenvertaisesti ja esteettömästi sekä samalla turvata luontoarvot.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Laadimme luontopalvelulinjauksen, jossa tehdään suunnitelma luonnon virkistyskäytön suuntaamiseksi ja kehittämiseksi sekä luonnon terveysvaikutusten turvaamiseksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Yhdistetyt toimenpiteet

11.4Teemme selvityksen ja toimenpideohjelman terveyttä edistävän luontokosketuksen lisäämiseksi.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.5.2024

  2024: Suunnitelma valmistuu ja menee päätöksentekoon

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2022

  2022-2023: Terveyttä edistävien toimenpiteiden selvittäminen

  Emme tee erillistä selvitystä, katsomme, että luontopalveluiden kehittämissuunnitelma toteuttaa itsessään tätä tavoitetta.

 • Tehtävä30.6.2023

  2023: Luontopalvelusuunnitelman kehittäminen saatujen kommenttien perusteella

Mitä on tehty?

 • Tehty14.04.2023

  2022-2023: Osallistaminen ja kommentointi

  Vuonna 2022 toteutettiin luontopalveluja koskeva verkkokysely asukkaille sekä haastateltiin asiantuntijoita. Keväällä 2023 järjestettiin luonnoksen kommentointitilaisuus ja suunnitelmaa kehitetään kerättyjen kommenttien perusteella.

 • Tehty28.02.2023

  2023: Luonnos valmistuu

  Konsultti on laatinut luonnoksen jota esitellään helmikuussa tilaisuudessa sidosryhmille ja asiantuntijoille. Luonnos avataan kommentoitavaksi.

 • Tehty30.09.2022

  2022: Asukkaiden tarpeiden selvittäminen

  Asukaskysely verkossa Maptionaire -alustalla.

 • Tehty30.04.2022

  2022: Konsultin valinta ja ohjausryhmän kokoaminen

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.2.2022 → 31.5.2024

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 31.01.2024