Hyppää sisältöön
Kuva: Lammassaaren pitkospuut ovat esteettömät. © Laura Oja

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Laadimme luontopalvelulinjauksen, jossa tehdään suunnitelma luonnon virkistyskäytön suuntaamiseksi ja kehittämiseksi sekä luonnon terveysvaikutusten turvaamiseksi.

Kuvaus

Virkistyskäytön kasvaessa on luontoalueiden kuluminen on yhä selkeämpi ongelma. Luontopalvelulinjauksen tavoitteena on lisätä luonnon virkistysmahdollisuuksia yhdenvertaisesti ja esteettömästi sekä samalla turvata luontoarvot.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Laadimme luontopalvelulinjauksen, jossa tehdään suunnitelma luonnon virkistyskäytön suuntaamiseksi ja kehittämiseksi sekä luonnon terveysvaikutusten turvaamiseksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2022

  2022-2023: Terveyttä edistävien toimenpiteiden selvittäminen

 • Tehtävä30.04.2023

  2023: Suunnitelma valmistuu ja menee päätöksentekoon

 • Tehtävä30.06.2023

  2023: Luontopalvelusuunnitelman kehittäminen saatujen kommenttien perusteella

Mitä on tehty?

 • Tehty14.04.2023

  2022-2023: Osallistaminen ja kommentointi

  Vuonna 2022 toteutettiin luontopalveluja koskeva verkkokysely asukkaille sekä haastateltiin asiantuntijoita. Keväällä 2023 järjestettiin luonnoksen kommentointitilaisuus ja suunnitelmaa kehitetään kerättyjen kommenttien perusteella.

 • Tehty28.02.2023

  2023: Luonnos valmistuu

  Konsultti on laatinut luonnoksen jota esitellään helmikuussa tilaisuudessa sidosryhmille ja asiantuntijoille. Luonnos avataan kommentoitavaksi.

 • Tehty30.09.2022

  2022: Asukkaiden tarpeiden selvittäminen

  Asukaskysely verkossa Maptionaire -alustalla.

 • Tehty30.04.2022

  2022: Konsultin valinta ja ohjausryhmän kokoaminen

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.02.2022 → 31.05.2023

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 24.04.2023