Hyppää sisältöön

3.4Vedenalainen luonto suunnittelussa

Kuva: Östersundomin lintuvedet. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Vedenalaisen luonnon huomioiminen merialueen ja rantojen käytön suunnittelussa

Kuvaus

Tietoa vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta, ekologisesta merkittävyydesta ja ympäristön tarjoamista ekosysteemipalveluita sekä laji- että elinympäristötasolla hyödynnetään ja huomioidaan kaupunkia suunnitellessa niin yleis- osayleis- ja asemakaavatasolla. Mahdollisuuksien mukaan pyritään palauttamaan menetettyjä luontoarvoja.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Suunnittelemme merialueen käyttöä huomioiden uuden tiedon vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä30.11.2023

  Vedenalaisten luontoarvojen huomioiminen kaupunkisuunnittelussa 2023

Mitä on tehty?

 • Tehty24.01.2023

  Arvokkaiden vedenalaisten meriluontoalueiden tunnistaminen

  Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen luontokartoitusten pohjalta on tunnistettu ja rajattu pääkaupunkiseudun merialueen paikallisesti ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (PEMMA). PEMMA-alueilla sijaitsevat pääkaupunkiseudun vedenalaisen meriluonnon eliöstöltään monimuotoisimmat ja ekologisesti tärkeimmät alueet, kuten esimerkiksi kalojen lisääntymisalueet ja uhanalaisten luontotyyppien esiintymisalueet. Arvokkaita kohteita saattaa esiintyä myös rajausten ulkopuolella.

 • Tehty31.12.2022

  Vedenalaisten luontoarvojen huomioiminen kaupunkisuunnittelussa 2022

  Vedenalaisia luontoarvoja on tarkasteltu ja huomioitu erityisesti Vartiokylänlahden, Vartiosaaren, Lauttasaaren ja Salmisaaren alueiden suunnittelussa.

Liittyvät toimenpiteet

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 14.02.2023