Hyppää sisältöön
Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Jatkuva
Muutamme nurmikoita niityiksi

Kuvaus

Vähäkäyttöisiä tai huonokuntoisia nurmikoita muutetaan niittymäisiksi esimerkiksi antamalla kasvillisuuden kehittyä luonnonmukaisempaan suuntaan. Nurmikoiden tilalle perustetaan kukkivia uusniittyjä.


Kuvaus toimenpideohjelmassa

Muutamme nurmikoita niityiksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty30.11.2023

  OmaStadi2 - "Nurmikoita niityiksi" hankkeen kohteiden valinta, suunnittelu ja toteutus

  Hankkeeseen valittiin kymmeniä kohteita Itä-Helsingin alueelta. Suurin osa kohteista valikoitui hoitotöitä tekevien viheralan ammattilaisten toimesta, osa kohteista oli asukastoiveiden perusteella valittuja. Nurmikoiden hoitoa muutettiin siten, että leikkuukertoja vähennettiin yhteen ja leikkuujäte kerättiin pois. Niittyjen kasvillisuutta seurattiin kesän aikana. Parhaimmat, kukinnaltaan lupaavat kohteet muutettiin pysyvästi niityiksi.

  Töölönlahdenpuistossa olevalle kahdelle huonokuntoiselle nurmikkolohkolle suunniteltiin uusniitty. Suunnitelmaluonnos valmistui syksyllä 2022 ja suunnitelma oli kommentoitava OmaStadi-sivustolla. Niitty perustettiin syksyllä 2023 ja alueelle pystytettiin opastaulut.

 • Tehty31.10.2022

  Ohjeiden laatiminen alan ammattilaisille erilaisten nurmikoiden suunnitteluun ja kunnossapitoon sekä kaupunkiniittyjen lisäämiseen

  Helsingin Kaupunkitilaohjeeseen laadittiin uusia ohjeita ja päivitettiin vanhoja. Kaupunkikasvillisuuden kortteihin "Niityt" ja "Nurmikot ja kukkivat nurmet" lisättiin ohjeita ja tietoa erilaisten niittyjen ja kukkivien nurmien mahdollisuuksista. Korttien avulla pyritään lisäämään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, varautumaan ilmastonmuutokseen ja toteuttamaan uusia kohteita ensisijaisesti kierrättetyjä kasvualustoja hyödyntäen.

 • Tehty30.11.2021

  OmaStadi1 -hankkeessa "Nurmikot kukkakedoiksi ja kaupunkiviljelmiksi" muutettiin nurmikkoalueita niityiksi.

  Nurmikkokohteiksi valittiin sellaisia puistoja ja liikennevihreän alueita, joissa oli joko runsaasti nurmikkoalaa tai nurmikot olivat vähässä käytössä ja/tai huonokuntoisia. OmaStadi-ehdotuksessa esitettyjä ehdotuksia huomioitiin valinnoissa. Suurimmassa osassa kohteissa annettiin nurmikon kasvaa. Hoitona oli niitto kerran kesässä ja niittojätteen poisto. Jo ensimmäisenä kesänä nurmilla kukki vaihteleva määrä niittykasveja. Kahteen puistoon suunniteltiin perustettava uusniitty. Maaherranpuisto Viikissä rakennettiin loppuvuodesta 2020 ja kierrätetylle kasvualustalle kylvettiin niittykasvien siemeniä erilaisin seoksin. Sibeliuspuistoon suunniteltiin uusniitty, mikä odottaa puiston peruskunnostuksen käynnistymistä.

 • Tehty30.06.2021

  OmaStadi1 "Nurmikoita kukkakedoiksi" -hankkeen kohteisiin infotaulut ja viestintä

  Hankkeessa suunniteltiin infotaulut teemanmukaisin aihein kymmeneen kohteeseen. Jokaisessa taulussa on yhteisenä asiana Nurmikoiden muuttaminen niityiksi ja siihen liittyviä lisäaiheita maaperän eliöstöstä, vaikutuksista maan hiilensidontaan ja vesien rehevöitymisen estämiseen, luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, pölyttäjien ravintokasvien lisäämiseen ym. Infotaulut pystytettiin kohteisiin keväällä 2021. Hankkeen aikana tehtiin erilaista viestintää aiheesta sekä lehtiin, podcast-sarjaan ja OmaStadi-sivustolle.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.3.2023 → Jatkuva30.11.2023

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 12.12.2023