Hyppää sisältöön

8.1Eläinlajien elinympäristöjen parantaminen

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Laadimme suunnitelmia eläinlajien elinympäristöjen parantamiseksi

Kuvaus

Tuemme kaupungissa esiintyvien eläinlajien olosuhteita laatimalla suunnitelmia, joilla parannetaan lajien elinympäristöjä. Keskeisiä lajeja ja lajiryhmiä ovat esimerkiksi punasotka, naurulokki, sammakot, perhoset, kimalaiset, pistiäiset sekä maakiitäjäiset.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Laadimme suunnitelmia muun muassa punasotkan, naurulokin, sammakoiden, perhosten, kimalaisten, pistiäisten ja maakiitäjäisten elinympäristöjen parantamiseksi.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  2022: Helsingin kaupunkikasvioppaan päivitys mesi- ja siitepölykasveja koskevan osion osalta

  Kaupungin viheralueiden ja puistojen kasvivalinnoissa voidaan edistää monien hyönteislajien elinolosuhteita. Pölyttäjien, mesipistiäisten, perhosten ja kukkakärpästen suosiossa ovat kasvilajit, joiden kukissa on tarjolla runsaasti mettä ja siitepölyä. Etenkin kotimaiset luonnonkasvit ovat tärkeitä monille pölyttäjille.

  Helsingin kaupunkikasviopas on kasvisuunnittelun työkalupakki, joka toimii innoittajana ja ideoiden lähteenä valittaessa kasveja Helsingin viheralueille. Opas sisältää runsaasti ohjeistusta monimuotoisuutta tukeviin kasvivalintoihin. Vuonna 2022 päivitettiin oppaan mesi- ja siitepölykasveja koskevaa ohjekorttia.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.04.2021 → 31.12.2028

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 31.01.2023