Hyppää sisältöön

8.8Kelluvat pesimälautat

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Teemme kelluvia pesimälauttoja linnuille

Kuvaus

Parannamme linnuston elinolosuhteita asentamalla sopiviin paikkoihin kelluvia tekosaaria, jotka toimivat lintujen pesimä- ja levähdyspaikkoina. Veden ympäröimät lautat ovat linnuille turvallisia ja tärkeitä pesimäpaikkoja, sillä maapedot eivät pääse niille helposti. Lautat hyödyttävät erityisesti monia kosteikkolintuja, kuten lokkeja ja tiiroja. Lokkilintujen voimakkaan pesien puolustuksen johdosta myös monet sorsat ja kahlaajat hakeutuvat mielellään pesimään samoille alueille lokki- ja tiirayhdyskuntien turviin.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Teemme kelluvia pesimälauttoja linnuille.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.10.2023

  2023: Uusien pesimälauttojen testaaminen Vanhankaupunginlahdella

  Vanhankaupunginlahdelle asennetaan uudet pesimälautat, jotka toteutetaan edellisiä vankempina rakenteina. Lautat tehdään osana Ruovikosta lentoon -Helmi-hanketta.

 • Tehty31.12.2022

  2021-2022: Vanhankaupunginlahdella testataan seitsemän pesimälautan toimivuutta

  Vanhankaupunginlahdelle asennettiin keväällä 2021 seitsemän pesimälauttaa, joista neljä sijaitsi Hakalanniemen edustalla ja kolme Ryönälahdella. Kesällä 2021 ei havaittu viitteitä pesinnöistä, mutta monet lintulajit käyttivät lauttoja levähtämiseen. Talven jälkeen osoittautui, etteivät kyseiset lautat olleet tarpeeksi kestäviä Vanhankaupunginlahdelle ja ne haettiin pois syksyllä 2022. Kokeilu osoitti, että rakenteen tulee olla jykevämpi.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.4.2021 → 31.12.2028

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 31.01.2024