Hyppää sisältöön

8.5Pölyttäjille tärkeät pajut viheralueilla

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

Etenee suunnitellusti
 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Suosimme pölyttäjille tärkeiden raitojen ja muiden pajujen esiintymistä kaupungin viheralueilla.

Kuvaus

Aikaisin kukkivat pajut ovat tärkeä ravinnonlähde pölyttäjille varsinkin keväisin, kun muuta kukkivaa kasvillisuutta on vielä vähän. Rakennetun ympäristön kasvillisuussuunnittelua ohjaavaan Kaupunkikasvioppaaseen on lisätty tietoa pölyttäjille tärkeistä ravintokasveista. Pajujen säilyttämistä suositaan luonnonhoidossa ja lisätään metsänreunojen kerroksellista kasvillisuutta.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Suosimme pölyttäjille tärkeiden raitojen ja muiden pajujen esiintymistä kaupungin viheralueilla.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Kaupunkikasvioppaan ja Kaupunkitilaohjeen kasvipaletin tietojen päivittäminen

  Kasvillisuuden suunnittelua ohjaavien Kaupunkikasvioppaan ja Kaupunkitilaohjeen kasvipaletin tietojen täydentäminen.

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.1.2024

  Luonnonhoidossa suositaan pölyttäjille tärkeitä pajuja samalla kun lisätään metsänreunojen puuston ja muun kasvillisuuden kerroksellisuutta

  Luonnonhoidossa metsien reunavyöhykeitä hoidetaan kerroksellisina. Kerrokselliset metsänreunat ovat yleinen metsänreunojen rakenne Helsingissä. Pajuja esiintyy yleisesti metsien reunavyöhykkeillä ja reunavyöhykkeiden kerroksellisuutta säilyttävä ja suosiva hoito tukee siten myös pajujen esiintymistä kaupungin viherrakenteessa.

 • Tehtävä31.12.2024

  Pajujen lisäämisen mahdollisuutta tarkastellaan puistosuunnittelun hankeohjauksen yhteydessä

  Puistosuunnitelmien hankeohjauksen yhteydessä tarkistetaan suunnitelmien lajivalikoimaa pajujen lisäämisen näkökulmasta.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2023

  Vuoden 2023 kohteet

  Puistosuunnittelun hankeohjauksen yhteydessä tarkastellaan suunnitelmien kasvilajivalikoimaa pajujen lisäämisen näkökulmasta

  Vuoden 2023 puistosuunnitteluhankkeista on nostettu esiin kohteita, joissa on suunniteltu pajuja tai hankkeessa säilyy olemassa olevia luontoalueita tai luontaisesti kehittyneitä alueita, joissa esiintyy usein pajuja.

  Suunnittelussa tai toteutuksessa olevat hankkeet

  • Hesperianpuisto
  • Ilveskorvenpuisto
  • Kalasatamanpuisto
  • Kruunusillat: kantakaupunki ja saaret
  • Lentoasemanpuisto
  • Nallenrinteenpuisto
  • Mellunmäen virkistysalue
  • Mustapuro, Kehä I - Tulisuontie
  • Mustikkamaan liikuntapuisto
  • Töölonlahdenpuisto
  • Tukkutorinkuja
  • Strömberginpuisto
  • Sibeliuksenpuisto
  • Postipuisto
  • Nihdin kadut sis. puistomaiset ranta-alueet

  Toteutuneet hankkeet

  • Loviseholminpuisto
  • Työpajanpiha
  • Kapa - Kalasatamasta Pasilaan raidehanke

 • Tehty30.09.2022

  Kasvillisuussuunnittelua ohjaavan Kaupunkikasvioppaan syventävät monimuotoisuusosuudet valmistuivat

  Kaupunkikasvioppaan sisällön päivitys valmistui vuonna 2020. Päivityksessä luonnon monimuotoisuuden edistäminen oli yksi keskeisistä tavoitteista.

  Vuonna 2021 jatkettiin edelleen Kaupunkikasvioppaan monimuotoisuusosion sisällön syventämistä yhteistyössä Ympäristöpalvelujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli tiedonvaihto ja yhteisen tietämyksen lisääntyminen siitä, miten pölyttäjähyönteisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä voidaan parhaiten edistää kasvilajivalintojen avulla. Kaupunkikasvioppaaseen täydennettiin tietoja eri kasvilajien ja kasviyhdyskuntien merkityksestä pölyttäjähyönteisille.

  Vuonna 2022 Kaupunkikasvioppaaseen on viety puuvartisten ja ruohovartisten kasvien syventävät monimuotoisuusosuudet, joita hyödynnetään mm. puistosuunnittelussa.

  Helsingin Kaupunkikasviopas - Puuvartiset mesi- ja siitepölykasvit

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 31.01.2024