Hyppää sisältöön

8.6Puiden poistot rakennettavilla alueilla

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

  • Odottaa toteutusta
  • Suunniteltavana
  • Toteutuksessa
  • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Helsingin viheralueilla puita ei kaadeta lintujen pesimäaikana 1.4.-31.7. Tämä periaate halutaan ulottaa myös rakennettaville alueille.

Kuvaus

Luonnonsuojelulaki suojaa kaikkien, myös rauhoittamattomien, lintujen pesinnät niiden laskennallisena pesimäaikana. Lain tulkinta sallii kuitenkin talousmetsien kesähakkuut ja puiden poiston tonteilta, jos pesiä ei havaita.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Selvitämme mahdollisuutta ajoittaa rakennettavien alueiden puiden poistot lintujen pesimäajan (1.4.-31.7.) ulkopuolelle.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2023

    Asian selvittäminen rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteydessä

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 14.02.2023